realitat

Editorial: Arriba la Festa de Realitat, canviem el món de base

Com hem anat dient, som en moments de grans canvis, on la classe treballadora i les seves organitzacions tal com les hem conegut han canviat com el mateix capitalisme. La classe treballadora és avui políticament i cultural més feble. Però també és un moment de grans esperances, d'un nou començament de les lluites populars per la democràcia i la justícia social. El draconià projecte de sortida de la crisi de l'oligarquia financera sobre les esquenes de la immensa majoria de la ciutadania amb la consegüent degradació dels sistemes democràtics i dels sistemes de benestar ha fet possible que s'articuli una àmplia majoria social que s'ha mobilitzat i vol un canvi basat en més democràcia, drets humans i garantia de condicions materials de vida i final de la corrupció i del privilegi dels gestors públics. És el moment de veure si és possible que aquesta majoria s'expressi políticament per donar un canvi de rumb democràtic. És la nostra responsabilitat trobar les fórmules que ho facin possible.

Hem vist que quan s'han articulat fronts amplis aquesta majoria social s'ha pogut expressar en l'àmbit municipal. Que en comú sí que es pot. També veiem que les eleccions vinents catalanes també hi ha possibilitats que es pugui aconseguir una majoria democràtica i constituent que acabi amb el govern neoliberal d'Artur Mas, i que també és possible guanyar les eleccions a Espanya. Estem veient que desafiar l'oligarquia financera i l'imperialisme és possible: ho veiem en la dignitat dels pobles d'Amèrica Latina i ho veiem en la dignitat del poble grec. Volem que Catalunya i que l'estat espanyol se sumin a aquesta resistència contra la barbàrie i alimentin l'esperança en un futur diferent, de drets i de democràcia en la perspectiva del socialisme, per a la majoria de la humanitat.

Aquests reptes electorals immediats tindran una importància decisiva en les possibilitats de transformació a mig termini, així com en els termes de la recomposició de les forces polítiques populars en el proper període, un període que cal recordar que serà de profundes contradiccions i incerteses enmig de la solució de la crisi del capitalisme en la que estem immersos. Un període en què també estarà en joc la composició i la direcció política de les forces democràtiques i populars.

Vuit mesos després del llançament del procés de construcció d'un nou partit comunista a Catalunya al servei de l'articulació política de la classe treballadora en el marc del moviment democràtic de la majoria popular i ciutadana enfront del poder de l'oligarquia financera, arriba la Festa de Realitat. Realitat és un instrument d'aquest projecte de transformació de la realitat amb la voluntat de proporcionar anàlisi i orientació per a l'acció. La Festa de Realitat és una oportunitat de trobar-nos, compartir i celebrar-nos. Sabem de vell antic i s'ha fet palès recentment, que només col·lectivament, en comú, es pot avançar en la construcció i consolidació de projectes de transformació. Només en comú es pot avançar a nivells més elevats de civilització, on les relacions socials siguin entre éssers lliures i iguals.

Feliç Festa de Realitat!

Etiquetes de comentaris:Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre