realitat

La nostra salut és el primer, per un model sanitari 100% públic


Antonio López

La pandèmia de la Covid-19 està tenint un enorme impacte social i sanitari, amb centenars de milers de contagiats i més de 27.000 morts a tot l’estat espanyol. També ha comportat un important deteriorament econòmic en determinades activitats, el qual està perjudicant sobretot als sectors socials més desfavorits, que estan patint un retrocés important en les seves condicions de vida, així com en la seva salut.

Aquesta greu situació ens ha de fer reflexionar com a societat. Cal canviar l’actual model productiu basat en la competitivitat i la mercantilització dels serveis públics. La sobreexplotació dels recursos naturals són producte d’una societat cada cop més injusta i insolidària. El mal ja està fet i ara el que cal és invertir en recerca, en prioritzar l’atenció a les persones, dotar els serveis públics de més recursos i enfortir la Sanitat Pública. Per poder atendre millor a la ciutadania de l’afectació per la Covid-19 i altres malalties necessitem més atenció i més recursos.

Per tot això, crec que hem de lluitar per assolir una societat més justa i solidària, transformant el nostre actual sistema de salut en un altre centrat en l’atenció a les persones, deixant enrere el prisma mercantilista endegat en els darrers anys per successius governs neoliberals tant a Catalunya com a l’estat espanyol.

En aquest sentit, voldria resumir algunes de les propostes que venim reclamant els moviments d’activistes de les marees blanques i altres col·lectius pels drets socials:

Situar l’atenció primària com a eix vertebrador del sistema de salut, dotant-la de recursos econòmics de fins al 25% del pressupost en salut, per tal que tingui la màxima qualitat en les seves diverses situacions (ambulatòria, domiciliària i d’urgències).

Derogar la Llei 15/95 de noves formes de gestió i revertir la privatització dels hospitals privatitzats, els recursos retallats, recuperar llits suficients per a atendre malalts crònics i afrontar amb garanties l’atenció en urgències.
Potenciar els Serveis de Salut Pública i comunitària. Cal elaborar Plans de Salut Pública a les Àrees Sanitàries, per a poder intervenir sobre els principals determinants de la salut amb la col·laboració dels Centres de Salut, la ciutadania i els ajuntaments (lluita pel medi ambient, contra el tabaquisme, per una alimentació sana, etc.).
Establir, en una mateixa Conselleria, un sistema de salut integral d’atenció a les persones en les seves diferents necessitats al llarg de la vida. Una sola xarxa de centres de titularitat i gestió pública on estigui representada tota la comunitat sanitària.

Minimitzar la mercantilització innecessària del sistema de salut i el consum sanitari de la població. Cal una indústria farmacèutica pública per a no dependre de la indústria privada que només persegueix el lucre i encarir els medicaments.
Impulsar polítiques que dotin de millors condicions al personal sanitari, el qual ha patit una gran precarització en els darrers temps. Amb l’actual pandèmia hem vist com és de necessari disposar de sanitaris suficients i ben preparats.
Democratitzar el Sistema Sanitari comptant amb la participació de tots els sectors implicats (usuaris, professionals, agents socials, gestors i personal electe), evitant que es burocratitzi per part dels càrrecs polítics.
Recuperar l’Atenció Primària per a les residències de gent gran i que aquestes tinguin caràcter públic. Per això, caldrà incrementar les plantilles i recursos dels CAPs i resoldre les contractacions d’empreses privades en aquest sector d’atenció sanitària.

Rebaixar dràsticament les llistes d’espera en consultes d’especialistes, atenció primària, proves i operacions quirúrgiques.

La nostra salut, el primer.

Article publicat originalment a Marea Blanca


Etiquetes de comentaris: , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre