realitat

Presos en temps del coronavirus: doble o triple confinament.Aquests dies estem veient com a diferents Estats, davant aquesta situació de crisi i seguint recomanacions de l'OMS i l'ONU estan descongestionant les presons del seus països, Marroc, per exemple ha donat 4.500 indults, el Regne Unit 5.000. En canvi, a l'Estat Espanyol que ha tingut durant tants anys la costum de donar indults dels que es beneficiaven preferentment els condemnats del PP I del PsoE ( perdonant-se els uns als altres per delictes de corrupció), però ara en aquesta situació no estan fent allò que si fan altres països...i tot per tal de no haver de contemplar els indults totals o parcials als presos polítics catalans.

Però la qüestió va més enllà, parlem ara dels permisos i dels graus de classificació de les persones empresonades. El dret penal es la més alta força i autoritat que pot exercir un Estat per sobre dels ciutadans, tot per garantir la seguretat de tothom. El dret penal espanyol es caracteritza per tenir per finalitat d’aconseguir la reinserció social del "delinqüent" i aconseguir la restauració dels danys causats a les víctimes. No és un dret de revenja, és un dret restaurador de les persones amb conductes delictives per a transformar-les en actituds en benefici de la Comunitat.

Així, el Codi Penal, i totes les lleis derivades de l'aplicació de les penes, la llei general penitenciaria, , reglaments penitenciaris... han de compartir aquests principis del dret penal espanyol. La llei General Penitenciària (L. O. 1/79 de 26 de setembre) va ser desenvolupada pel Reglament Penitenciari R. D. 190/1996 de 9 de febrer. Aquest reglament es refereix al Capítol ll a la classificació dels Penats, als articles 100 a 104.

Diferencia tres graus de clasificació dels penats:

- 1r grau o règim tancat: si es tracta de persones perilloses que precisen un règim de comptar especial i que han d’ocupar una cel.la 22 hores al dia i tenir 2 hores de pati.

- 2n grau o règim normal: és el que tenen els preventius i penats que encara no estan classificats, aquestes persones han d’aprendre i prepara-se per poder un dia viure amb llibertat, però es considera que no estan encara preparats. Aquests presos poden gaudir de permisos de 7 dies i en el seu cas de permisos de 36 dies a l'any ( 48 dies en el cas del 3r Grau)

- 3er. Grau: es considera que la persona està preparada per tenir contacte regular amb l’exterior, tenir una xarxa social de suport ‘ pot portar una vida ordenada, se l’està preparant per poder viure en llibertat, és l'avant-sala de la llibertat condicional.

Per gaudir de la classificació de 3r grau, s’ha d'haver complert com a minin una quarta part de la condemna. L'article 102.2 permet, però, una qualificació en virtut de les circumstàncies personals, després parlarem d'aquesta possibilitat.

Permisos en situaciones especials:

Estan prrevistos a l'article 104 de la Llei. Hi han altres casos especials de malalties, permisos extraordinaris per qüestions familiars... raons humanitàries... Aquesta situació greu sanitària, s'hauria d'haver estès, perquè tots el presos que no siguin perillosos i susceptibles de fer mal a altres persones puguin gaudir de permisos per estar a casa seva i amb les seves famílies, tan confinats com tothom i amb vigilància, polseres identificadores i altres mitjans de control. En canvi són a les presons, confinats per la seva condició de condemnats, doblemente confinats perquè han de tenir condicions d’aïllament entre ells i triplement confinats perquè no poden gaudir de visites de les seves famílies. Se’ls han donat un 50% més de trucades telefóniques, insuficients per substituir la visita o un vis a vis. Per això soc de l'opinió que quan passi aquesta pandèmia, se’ls hauria de convalidar aquest temps i donar dies de compliment extra que els disminueixi les penes.

Presos polítics

Que ha passat amb els presos i preses polítiques i perquè es parla de que el T. S. ha "amenaçat" als funcionaris del Departament d'Institucions penitenciàries de la Generalitat?

Doncs és ben fàcil d'explicar:

La Generalitat té la competència en portar a terme l'execució de les penes imposades pels jutges i tribunals. Això, en virtut del traspàs de competències i del Reial Decret 329/2006 de 5 de setembre que aprova el reglament d'organització i funcionament dels serveis d’execució penal.

En virtut del article 32 del dit reglament, la funció de la Junta de Tractament del Centre (formada per sotsdirector, secretari tècnic psicòleg, jurista, cap de treball social, cap d’assistència sanitària...) és elaborar les propostes de classificació dels presos que es remet a la direcció del centre per l'aprovació, amb comunicació al ministeri fiscal, dels recursos entén el jutge de vigilància penitenciaria i en apel·lació l'Audiència.

Els criteris que han de seguir les juntes de Tractament són d'individualitat, ponderació, que el pres presenti una normal convivència al centre, capacitat per portar una vida en semi llibertat...

L’article 102,2 de la Llei General Penitenciaria, permet la classificació a tercer grau en el cas de que concorrin uns requisits, com són el que hagi passat suficient temps per que la Junta de Tractament pugui haver comprovat l'evolució del pres, el comportament amb els altres interns i amb la disciplina del Centre, el seu historial delictiu, la integració social... Aquesta és la feina que el Tribunal Suprem no ha deixat fer a la junta de tractament amb llibertat.

Olaya Lourdes Checa,
Advocada i membre del Comitè Executiu de Comunistes de Catalunya

Etiquetes de comentaris: , , , , , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre