realitat

Serveis públics, drets que hem de reconquistar

L'atac del capitalisme contra els serveis públics és brutal. Són necessàries noves polítiques, que només sorgiran de la mobilització popular, per a recuperar els serveis públics i aconseguir que totes les persones puguin tenir cobertes les necessitats bàsiques i es beneficiïn dels béns col·lectius, més enllà de la lògica del guany capitalista

Aquest és un moment important per a l'esquerra europea, que ha de saber estar a l'avantguarda en la defensa dels serveis públics i passar a l'ofensiva impulsant la seva reconquesta popular.

És el moment de plantar-nos davant d’una visió dels serveis públics que entén les persones com a clientela i erigir un nou model social centrat en el bé comú, que posi en el centre a les necessitats de les persones.


La nostra visió dels serveis públics


Els serveis públics han estat el resultat d'anys de lluita de la classe treballadora, els moviments socials i les forces polítiques d'esquerra. Quan parlem dels serveis públics, no ens referim només als serveis dirigits al públic. Amb la nostra defensa del servei públic arrosseguem tota una concepció política de la societat, que comporta el control i la propietat d'aquests serveis per part de la ciutadania, a través de la democràcia i la participació.

Una concepció, que parteix d'una visió àmplia dels serveis públics, no restringida exclusivament a la salut, les pensions i l'educació, que en són els seus pilars fonamentals. Una concepció dels serveis públics que inclou molts sectors importants de la nostra societat, com els recursos naturals i energètics, els transports, les universitats i els centres d’investigació i recerca, les comunicacions i les telecomunicacions, sense els quals no pot assegurar-se ni la igualtat d'oportunitats, ni la democràcia efectiva.

Els serveis públics han de ser nacionals, a través de sistemes de seguretat social, i han de ser gestionats i controlats democràticament fora de les regles del mercat. No podem deixar que segueixin degradant-se en qualitat i en humanitat per la imposició de criteris estrictament capitalistes que s'oposen a la mateixa concepció pública d'aquests serveis .


Per la reconquesta dels serveis públics


L'actual procés de demolició dels serveis públics, impulsat per la dreta neoliberal, afecta tots els pobles d'Europa, encara que els ritmes i les intensitats d'aplicació siguin molt diferents. L'Europa que nosaltres defensem no és l'Europa de les retallades pressupostàries i les polítiques d'austeritat. Volem aixecar una nova generació de serveis públics gràcies a la participació i la mobilització social.

Des del Partit de l'Esquerra Europea i Esquerra Unida i Alternativa, considerem que els serveis públics no només són necessaris sinó imprescindibles. Per això, la seva defensa forma part de les nostres prioritats. Tenim per objectiu, no només mantenir-los, sinó millorar-los i ampliar-los, per a donar resposta a les necessitats socials de la classe treballadora europea.

La recuperació democràtica dels serveis públics de mans de les corporacions financeres per a posar-los al servei de la ciutadania és un dels principals reptes de les classes populars. La deriva neoliberal i mercantilista de la nostra societat és tan greu que defensar els serveis públics és avui un posicionament revolucionari.

Antonio López
Membre de la Comissió de serveis públics del Partit de l'Esquerra Europea

Etiquetes de comentaris: ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre