realitat

Experiències de Teletreball a l'Administració Local en temps de coronavirus (primera part)
Aquest article, escrit al llarg de la semana del 23 al 29 de març, que conclou amb WebGrafia (per ampliar informació i coneixement), té dos blocs i es publicarà a la Realitat en tres parts:

Bloc A (primera i segona part) - Experiències de Teletreball a l'Administració Local en temps de Coronavirus

Bloc B (tercera part) – I més (administració local i Generalitat en temps de coronavirus i informacions/recomanacions de cura)


Bloc A - Experiències de Teletreball a l'Administració Local en temps de Coronavirus

Aquest BLOC A , ha estat redactat de forma colaborativa. La seva redacció s’ha desenvolupat en 7 dies (la semana del 23 al 29 de març) , amb recollida de dades entre dilluns i divendres (atenen el temps voluntari disponible de les perones participants , fora de les jornades de TeleTreball) i amb la recopilació i redacció , el cap de semana 28-29 de març. i atenet a l’ afectació del coronavirus en el mateix entorn familiar de persones participants.

El procediment ha estat trametre una proposta escrita sol·licitant la participació, que a la seva vegada, ha estat reenviada i resposta per persones que no coneix el coordinador de la redacció d’aquest article, però si té la validació de veracitat via participants amb relació directa.

No es tracta, doncs, d’un estudi acadèmic, amb treball de camp, ni recull una mostra estadísticament representativa, ni s’han processat dades en aplicatius d’ anàlisi quantitatiu (http://gretl.sourceforge.net/ ) que utilitzo en econometria.

Es tracta d’un petit recull d’experiències que he rebut de forma directa i indirecta (opinions recopilades d’altres companys-es de treball per qui ha rebut en primera o segona instància la proposta participativa en l’ article)

La majoria de les respostes rebudes, han sol·licitat, per diferents motius (alta taxa d’interinitat i precarietat en l’ocupació pública i/o pel nivell en la carrera professional i/o per la tasca que desenvolupen), protegir la seva identitat. Per la qual cosa, a l’ article trobareu noms ficticis. Essent únicament reals el de Pere Fernàndez (treballador Ajuntament de Barcelona) i Alba Blanco (treballadora Ajuntament de Badalona).

RECULL D’EXPERIÈNCIES REBUDES:

1. ORGANITZACIÓ MUCIPAL DEL TELETREBALL I LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

ENQUESTA 1:

“Si fem una comparativa de Decrets d’Alcaldia que implementen la concreció a cada Ajuntament, del Decret d’ Estat d’Alarma (govern espanyol), podem observar trets comuns i trets diferencials, fins i tot, clarament divergents. Des de Decrets d’ Alcaldia que regulen el tancament a la ciutadania de totes les seus i equipament municipals, a altres que no. Hi ha municipis amb seus que no han quedat tancades a l’accés de la ciutadania, augmentant el risc per la part del personal municipal que ha de fer treball presencial”

(Font: Encarna i Paula, sindicalistes de l’ administració local)

ENQUESTA 10:

“Ens sortiria un mapa municipal molt divers, en les actuacions municipals, de diferents Ajuntaments, en matèria de PRL (Prevenció de Riscos Laborals), tant pel que fa al treball presencial com al TeleTreball. En alguns casos, l’Ajuntament ha enviat, ja d’inici, emails informatius al respecte. En altres casos, no. També és divergent el compromís demostrat per diferents PRL de diferents ajuntaments. En alguns casos, podríem parlar, directament de negligència”

(Font: Mari Àngels, Prevenció de Riscos Laborals, en empresa externa, que presta serveis a l’ administració local)

ENQUESTA 2:

“L'ajuntament de XYZ (comarca del Maresme) va fer anar a treballar a tothom el dilluns 16 de març, tot i que des de la secció sindical de CCOO vam intentar fins a última hora de diumenge que no fos així, que es demanés a treballadors/es que es quedessin a casa mentre dilluns s'aclaria com s'organitzaven els torns i retens presencials.
Finalment el dilluns van reunir la comissió de seguiment del Covid 19 i a última hora del matí van comunicar que qui pogués fer teletreball ho havia de demanar.

El dimarts ja es va admetre que, qui pot, fes teletreball des de casa. Abans el dilluns a la tarda es va enviar un mail des d'informatica per informar de com s'havia de fer la connexió”

“En resum: que el teletreball es va organitzar d'un dia per l'altre, i que no han subministrat res: ni ordinadors, ni wifi, sinó que tots els mitjans els ha hagut d’improvisar cadascú a casa seva. La qual cosa no sempre és fàcil.”
“No va ser fins a finals de setmana (passada) que RRHH ens va trametre al personal municipal que fem TeleTreball, un email amb una “guia de consells de prevenció de riscos del lloc de treball” . Bé, de fet era el reenviament de la Guia que el servei de prevenció extern , havia tramés a RRHH municipal”

"Personalment crec que s'hauria d'aprofitar aquesta oportunitat per aprofundir en el teletreball, i reduir els desplaçaments (i per tant el CO2, ja que de Mataró a Malgrat hi ha 80 km cada dia). I em sembla especialment destacable el plantejament d'alguns ajuntaments què han decretat serveis mínims, i la seva prestació mitjançant teletreball sempre que sigui possible".

(Font: Jesús, treballador municipal Ajuntament XYZ, comarca del Maresme)

ENQUESTA 9:

“El divendres 13 ja van dividir el personal en dos grups que farien torns setmanals presencials/teletreball de manera alternativa, per disposar de reten si es declarava algun cas. D'aquests grups van excloure el personal de grups de risc.
El diumenge 15 a la tarda van donar instruccions que ningú es presentés al lloc de treball dilluns 16 al matí, que ja els donarien instruccions per fer teletreball el mateix dilluns.

Des de dilluns fan tots teletreball (el que poden clar, els conserges i similars no poden fer teletreball).
L'ajuntament no ha subministrat res més que les instruccions, l'ordenador, el wifi, i el lloc de treball l'ha de resoldre cada treballador a casa seva amb els seus mitjans".

(Font: Antonia, treballadora municipal Ajuntament de municipi capital comarcal)


ENQUESTA 1 (cont.):

“Des del decret d'Alcaldia del 14 de març, les diferents Gerències estan obligades a elaborar Plans de Contingència en les seves àrees competencials. En tant que els diferents Plans de Contingència, depenen de cada Gerència, poden ser ben diferents entre ells.”

“Les persones que esteu treballant de manera presencial i/o rotativament combinada presencial / TeleTreball, heu de disposar dels vostres Plans de Contingència, que han de definir la distribució de grups de treball, horaris, mesures de protecció, equips de protecció individual obligatoris”

(Font: Encarna i Paula, sindicalistes de l’ administració local)


2. ORGANITZACIÓ DEL TELETREBALL I LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A TREBALLADORS-ES D’EMPRESES ADjUDICATÀRIES DE SERVEIS MUNICIPALS ESXTERNALITZATS

ENQUESTA 1 (cont.):

“El teletreball és mínim per a treballadors/es d’empreses adjudicatàries de serveis municipals externalitzats . Estan mantenint activitat laboral presencial tant a vía pública, com a les seus i equipaments municipals.
Ara, és especialment important la coordinació de l’organització sindical als Ajuntaments i l’organització sindical a empreses que presten serveis per als Ajuntaments” cal estar alerta i conèixer quina informació, sobre prevenció de riscos laborals, disposen les empreses externes que treballen pels l'Ajuntament, i quina informació han trasllat a la seva plantilla i quines mesures i equipaments de protecció”

(Font: Encarna i Paula, sindicalistes de l’ administració local)3. VALORACIÓ DEL DISPOSITIU TECNOLÒGIC

ENQUESTA 3.

“Jo estic de baixa i no em puc connectar perquè el meu usuari està desactivat. He preguntat a altres companys que m'han dit que l'entorn de treball funciona correctament: que es poden connectar als programes i espais de disc que hi ha als servidors de l'ajuntament.

La gent està més o menys satisfeta en funció de les característiques de la feina i la situació domèstica.
Crec que com més elevat és el grup professional més interrupcions es reben a la feina per demandes "urgents", i més s'agraeix poder treballar des de casa sense aquestes interrupcions (encara que en la situació actual hi hagi altres interrupcions domèstiques perquè la canalla no va a escola...)”

(Font: Mireia, treballadora municipal Ajuntament XYZ, comarca del Maresme)

ENQUESTA 4:

Valora molt positivament la resposta tecnològica d’urgència:

“L'Ajuntament de Barcelona, ha instaurat en temps rècord el teletreball i funciona prou bé”

(Font: Meritxell, treballadora municipal Ajuntament de Barcelona)

ENQUESTA 5:

Trasllada una opinió totalment diferent, fins i tot antagònica a Meritxell:

“Cada treballador/a municipal, pel número de matricula, tenim assignat un perfil informàtic, en funció del qual, els serveis informàtics, donen autorització d’ accés a x camps d’informació d’ entre tota la informació municipal global. Depenen de les funcions i el nivell del lloc de treball.”

“Doncs bé, els sistemes de ciberseguretat, fan que en el Teletreball no totes les aplicacions i carpetes que tinc autoritzades a accedir , des de l'ordinador de la feina, les tingui accessibles via VPN (Xarxa Privada Virtual) a l'ordinador personal o portàtil corporatiu, des de casa, per fer Tele Treball”

“Pràcticament no puc fer res que accedir al mail corporatiu. I dins la , només puc accedir a una aplicació corporativa de les tantes que tinc autorització d’accés quotidià a l’ equip informàtica de la feina presencial. Per tant només puc revisar mails i contestar els que puc. Estic bastant decebut. L'administració i caps ens van trametre que, donat el cas féssim cursos de l' “entorn virtual d’ aprenentatge” AJBCN. Aquesta formació virtual, no va gaire bé. Algunes capsules formatives no s'obren, d'altres parlen de lleis anteriors (com la de LOPD), d'altres desesperen..."

"Estic decebut. Al procés negociador del darrer acord de condicions laborals (“el darrer Conveni”) es va parlar de implementar , de forma negociada, el teletreball. La crisi del coronavirus ens ha demostrat que ara per ara, és inviable. Falten molts recursos”

(Font: Jacint, treballador municipal Ajuntament Barcelona)

ENQUESTA 11:

“L' experiència de teletreball amb POVI, bastant frustrant. Només aconsegueixo connectar de nit i es penja sovint”

(Font: Ricard, treballador municipal Ajuntament Barcelona)

ENQUESTA 6:

“No és gens fàcil pel servei informàtic implementar, en un diumenge (15 de març), en funció de RD Estat Alarma i immediat Decret d’ Alcaldia, el dispositiu de TeleTreball, per a implementar-se al dia següent, el dilluns 16 de març”

“El primer dilluns, jo mateix i altres companys/es, que havien rebut comunicació d’ adscripció a TeleTreball, vàrem col·lapsar de trucades, al servei d’informàtica, per comunicar i gestionar la resolució de problemes diversos: des dels seus ordinadors personals, a casa, teníem problemes en descarregar els aplicatius (per la caracterització de l’equip, per la dificultat en entendre les guies explicatives, per la connectivitat,..) “

“Altre gestió complexa ha estat preparar tècnicament i trametre portàtils als domicilis de companys/es que ho necessitaven per poder realitzar el teletreball”

(Font: Pere Fernàndez, treballador no sanitari del sector municipal de salut -servei públic essencial – Ajuntament de Barcelona)

Pere Fernández

Etiquetes de comentaris: , , , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre