realitat

Anàlisi del Reial Decret 10/2020 en 5 punts.


Gairebé a la mitja nit es publicava el BOE del 29 de març que recollia el Reial Decret Llei 10/2020 que té per finalitat la reducció de la mobilitat de la població dins el context de la lluita contra el coronavirus.

1. El Real Decret disposa l'obligació del cessament de les activitats no considerades essencials. Les activitats essencials venen recollides en l’annex del Reial Decret.

2. Aquest Decret llei no soluciona els problemes de les persones treballadores autònomes, donat que estableix normativa que afecta als treballadors assalariats i a les empreses per a les que presten serveis.

Als treballadors autònoms, des de la declaració de l'estat d'alarma pel Reial Decret de 463/2020 de data 14 de març no se’ls ha donat alternativa al pagament de les quotes de la seguretat social, tenint en compte que son les més altes de la Unió Europea.

Tampoc s'ha previst la moratòria sense interessos de recàrrec del pagament dels impostos previstos pel 20 d'abril de 2020 (1er.Trimestre d’IVA i de l’IRPF).

3. En allò que respecta a la disposició que els treballadors tindran des del dia 31 de març fins al 9 d'abril de 2020 un permís retribuït per les empreses, estableix que quan tornem a la normalitat hauran de "retornar" les hores a la empresa de manera gradual.

Evidentment la manera com es farà el retorn d'hores s'haurà de negociar entre empresa i sindicats.

4. Aquestes mesures, que per les grans empreses seran viables, perquè tenen liquiditat i els treballadors tenen bons representants sindicals, perjudica en canvi per a les petites botigues, petits tallers, on serà molt difícil que es pugui fer front a salaris i, d'altra banda, els treballadors estaran en pitjors condicions per negociar el retorn de les hores.

5. Es molt important aconseguir que aquestes setmanes no es permutin per setmanes de vacances; el confinament no són dies de festa, més aviat són dies de compliment d'un deure públic inexcusable, el deure d’evitar l'expansió de la pandèmia. Per tant, sota el meu parer, haurien de ser dies no recuperables.

Olaya Lourdes Checa
Advocada i membre del Comitè Executiu de Comunistes de Catalunya

Etiquetes de comentaris: ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre