realitat

Editorial: front democràtic, processos constituents, apoderament popular

L'amplitud del moviment popular per la sobirania i la democràcia a Catalunya ha posat al descobert la crisi econòmica, social i institucional que assota l'Estat espanyol. La resposta dels poders del règim ha estat una ofensiva reaccionària davant la qual cal vertebrar un front democràtic, processos constituents i l'apoderament popular.

La reacció del 155


El desplegament de l'article 155 de la Constitució espanyola suposa el reconeixement de l'excepcionalitat que existeix a Catalunya i de la crisis institucional que pateix l'Estat. La constatació que el govern espanyol ha optat per una interpretació molt dura d'aquest article indica que no té cap voluntat de negociar.

Per la seva banda, els partits independentistes en el govern de la Generalitat s'han vist atrapats en la contradicció d'acatar el mandat que han rebut d'una part de la ciutadania, però haver-ho de fer amb el coneixement que no disposen de la suficient massa crítica per a resistir en aquesta posició.

Front democràtic


Amb independència del gir que puguin prendre els esdeveniments, l'impuls del Front Democràtic és necessari per plantar cara a la greu ofensiva reaccionària que ja està desplegant l'Estat. Un Front Democràtic, completament unitari i transversal, que ha d'aplegar al conjunt de forces democràtiques contra la reacció. Un Front Democràtic que ha de barrar el pas a la deriva totalitària del règim i cohesionar-se al voltant d'un programa de defensa de principis fonamentals irrenunciables: les llibertats civils, els drets humans, els drets socials, els drets nacionals i l'antifeixisme.

Un Front Democràtic que, a Catalunya, ha de recuperar àmplies majories al voltant de la defensa de les institucions catalanes i el dret a l'autodeterminació. Un Front Democràtic que ha de fer front a la creixent demagògia lerrouxista i construir un sòlid consens sobre el model de país. Un Front Democràtic que, a l'Estat espanyol, ha de fer possible una àmplia aliança de la majoria democràtica i republicana per a la ruptura definitiva amb el règim del 78.

Processos constituents


La superació de l'actual bloqueig i la solució del conflicte de legitimitats que enfronta els governs de Catalunya i d'Espanya és l'obertura de processos constituents paral·lels. Òbviament, aquesta és una solució que els poders del règim no estan disposats a permetre, ja que suposaria la ruptura definitiva del sistema institucional del 78 i la seva superació per una nova legitimitat emanada de la voluntat popular.

Tanmateix, això és el que més convé a la classe treballadora i al conjunt de classes populars que conformen la immensa majoria de la ciutadania. L'obertura de processos constituents a Catalunya i Espanya podria ser la millor oportunitat d'aprofundiment democràtic que tindrem en temps i podria arribar a afavorir un procés constituent en l'àmbit europeu.

Apoderament popular


El desenvolupament de processos constituents a Catalunya i a Espanya només serà possible a partir d'una massiva mobilització sostinguda i de l'organització d'un moviment sòcio-polític majoritari que posi els instruments per a l'apoderament popular. Una mobilització que ha de ser propositiva i no només reactiva, que ha de caminar a l'ofensiva i no tenir per únic objectiu la resistència.

L'apoderament popular serà determinant per a desbordar els límits actuals de les institucions i forçar la construcció d'una nova realitat. Ha de comportar l'organització de les classes populars des de la base en defensa dels principis democràtics i la sobirania.

Enfrontem una crisi històrica, i, com tota crisi, presenta riscos però també amaga oportunitats. Ara més que mai: unitat democràtica, processos constituents, apoderament popular.

Etiquetes de comentaris:Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre