realitat*

realitat*

donar a l'esperança fonament científic

www.realitat.cat

Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre