realitat*

Articles de la realitat*

Arxiu de notícies

Les Estratègies de Seguretat Nacional (ESN) i la indústria de fabricació d'armament

18 de desembre

Joan Josep Nuet
portaveu d'ERC-Sobiranistes al Congrés en temes de Defensa i Seguretat Nacional

Aquest article gira entorn del debat creixent a les societats occidentals, després dels atemptats del 11S als EE.UU., sobre les noves estratègies de seguretat i defensa, la seva relació secular amb el complex militar-industrial i els canvis i que s’operen en aquest complex per adaptar-se al relat sobre noves amenaces que apareixen a la nostra societat que no poden ser abordades amb els mitjans militars tradicionals.

Parteixo de diversos estudis i fonts oficials, d’una banda els molts treballs realitzats de forma directa o apadrinats pel  Centre Delàs d’Estudis per la Pau de Barcelona que en els darrers 20 anys s’ha convertit en una referència imprescindible a Catalunya i a l’Estat Espanyol per l’anàlisi i coneixement de les polítiques de defensa i que segueix el camí del prestigiós Stockholm Internacional Peace Research Institute (SIPRI), primera referència internacional. Voldria destacar el treball conjunt del Centre Delàs i l’Internacional Institute for Nonviolent Action (NOVACT), titulat “La transformació del complex-militar industrial” de diversos autors. També hem analitzat l’Estratègia de Seguretat Nacional de 2017 (ESN) i l’Informe Anual de Seguretat Nacional del 2018, així com el llibre “En busca de una Estrategia de Seguridad Nacional” de Miguel Ángel Ballesteros, que fou Director General de l’Institut d’Estudis Estratègics de la Defensa i actualment Director del Departament de Seguretat Nacional.

L’actual estratègia vigent a l’Estat espanyol fou aprovada al desembre de 2017 pel govern de Mariano Rajoy però ja al 2013 va adoptar-se com a “política d’estat” oficial com estratègia de seguretat. La seva vigència es de cinc anys, pel que no estava previst revisar-la fins a finals de 2022 però en aquest moment s’ha accelerat la seva revisió com a conseqüència dels impactes seguritaris que la pandèmia del Covid19 ha provocat i es preveu poder tenir-la enllestida a principis del 2021.

La Homeland security o Seguretat Nacional, consisteix en identificar les noves amenaces a la seguretat dels estats al costat de les tradicionals i fer-ho sense dissociar el que es intern d’un estat i les seves connexions en l’esfera internacional. Moltes d’aquestes amenaces no poden ser abordades amb els mitjans militars tradicionals que sustentaven les polítiques anteriors de “Defensa Nacional”.

Per posar un exemple descriurem breument allò que en el seu capítol 4 l’ESN de l’Estat Espanyol 2017 denomina “Amenaces i Desafiaments per a la Seguretat nacional” on podem trobar- ne alguns ja coneguts com; conflictes armats, terrorisme, crim organitzat, proliferació d’armes de destrucció massiva, espionatge, però als quals n’afegiríem d’altres amb una mirada més actual; vulnerabilitat del ciberespai, vulnerabilitat de l’espai marítim, vulnerabilitat de l’espai aeri i ultra-terrestre o amenaces a infraestructures crítiques. S’afegeixen reptes com; inestabilitat econòmica i financera, vulnerabilitat energètica, fluxos migratoris irregulars, emergències i catàstrofes, epidèmies i pandèmies i finalment, efectes derivats del canvi climàtic.

Evidentment per poder analitzar, coordinar i gestionar totes les polítiques definides en el paràgraf anterior cal la participació d’una gran quantitat d’estructures d’estat i de sectors privats de tota mena, no només de les Forces Armades, passant a jugar un paper essencial Ministeris com els d’Indústria, Agricultura, Sanitat, Foment, Defensa, Interior, Economia i Hisenda, Transició Ecològica, etc., i sectors empresarials i d’investigació lligats a l’energia, les infraestructures, la producció industrial, les telecomunicacions, la medicina i la biologia, entre d’altres.

Una de les característiques de la Homeland Security es que la mirada seguritaria s’apodera en general de tot tipus de crisis reals o possibles, no només les diplomàtiques o militars, sinó que fenòmens i recursos com la immigració, l’energia, les crisis sanitàries o el paper de les xarxes socials acabem sota la gestió policial i militar amb tots els aspectes negatius que això comporta. Recordar l’inici de la gestió de l’Estat d’Alarma als mesos de març i abril on la comunicació pública de la crisi sanitària va ser assumida per comandaments militars que van incorporar el llenguatge i les formes dels “parts de guerra” desplaçant a metges i professionals de la sanitat. Al mateix temps l’Estat d’Alarma va enfortir l’aplicació de la Llei Mordaça que tenia que drogar-se però que finalment va generar milions de denúncies.

En el període posterior als atemptats de l’11S va generar-se en l’administració nord-americana la gènesi del canvi de paradigma que va significar l’aparició de la Homeland Segurity. En la pel·lícula “El vici del poder” del Director Adam Mckay es descriu magistralment aquesta transformació que com hem pogut comprovar s’ha traslladat a Europa i avui es plenament assumida per la UE (Javier Solana ha estat persona clau i sembla que Josep Borrell vol també impulsar aquesta mirada). Al film un magistral Christian Bale fa el paper del Vicepresident Dick Cheney, veritable arquitecte d’aquesta doctrina sota la presidència de George Bush Jr.

El complex militar-industrial ha necessitat sempre la tensió geo-estratègica en el taulell de joc internacional per alimentar expansivament els pressupostos de defensa dels estats i de tant en tant una guerra o varies per enfortir els contractes i provar el nou armament, però la Homeland Segurity ha significat noves oportunitats de negoci per les empreses. L’informe descrit anteriorment “La transformació del complex-militar industrial” explica com davant de les noves amenaces s’ofereixen nous productes i serveis com; tecnologia avançada amb radars, sensors, càmeres (visió nocturna, infrarojos, òptiques) satèl·lits, drons de vigilància i reconeixement, dispositius d’identificació biomètrica, gestió (recollida, emmagatzament i anàlisi) de Big data, ciber-seguretat, comunicacions, computació avançada..., tot un nou sector militar i policial de seguretat capaç de gestionar camps de detenció, fronteres marítimes o terrestres, campaments de refugiats, fluxos de trànsit o d’energia.

Aquestes noves empreses privades de seguretat o els nous departaments d’empreses industrials militars tradicionals avui constitueixen un lobby organitzant i potent que pressiona per nous contractes on combina la venda tradicional amb la gestió de serveis al voltant de la nova seguretat. Les experiències a Iraq o Afganistan ha estat determinant als EE.UU i algunes d’aquestes empreses han entrat de cap en el negoci de la reconstrucció d’infraestructures de mobilitat o energia, habitatge, etc., destruir i reconstruir formen part del mateix negoci.

El negoci tradicional de venda d’armes no afluixa, segons l’últim informe del SIPRI aquest comerç va créixer entre 2015 i 2019 un 5,5% més que en el període dels cinc anys anteriors entre 2010 i 2014. La despesa militar mundial va arribar als 1,74 bilions de dòlars en xifres de 2017, la xifra més alta des del final de la guerra freda.

EE.UU. és el principal exportador mundial. En el mateix període l’Aràbia Saudita va ser el principal importador mundial amb el 22% de les exportacions nord-americanes.

Segons estimacions de l’Estudi sobre Armes Petites i Lleugeres, hi ha més de 1.000 milions d’armes de foc al mon, la immensa majoria de les quals estan en mans de civils. Aquest mateix estudi estima que en el termini de 50 anys la producció mundial de fusells d’assalt militars, carabines, pistoles i ametralladores pesades i lleugeres oscil·larà entre 36 i 46 milions d’unitats. 2.436.351 persones han mort en conflictes armats des de 1989, 77.320 el 2018, segons el Programa de Dades sobre Conflictes d’Upsala.


Etiquetes de comentaris: , ,

+

Breus i imprecisos materials sobre l'energia

18 de desembre

Josep Miquel Raventós

Primera escena: s'alça el teló

Aquest petit article vol obrir una sèrie de peces sobre què és, les formes, límits i història política i econòmica de l'energia, o en tot cas des del punt de vista de l'energia. La intenció és posar sobre la taula certs elements al voltant d'aquesta per poder encarar els reptes polítics que tenim al davant des d'una perspectiva emancipadora i materialista. Aquest primer material donarà unes pinzellades sobre l'energia en termes físics i la seva relació amb l'ecologia.
Com recollia el llibre pòstum de Paco Fernández Buey Para la tercera cultura, “sense cultura científica no hi ha possibilitat d'intervenció raonable sobre els debats públics”. I menys en un moment com l'actual, on la major part dels conflictes més importants i escenaris oberts requereixen d'un cert, sinó molt, coneixement científic. L'escola i el sistema d'estudis implantat no ajuden. Jo, havent seguit l'itinerari establert de lletres, en sóc conscient. Des de fa anys batallo per fer-me una idea sobre certs temes en els quals no tinc un base ben establerta. Penso, com pensava Manuel Sacristán, que la universitat tan sols empitjora el problema. Que la filosofia és una forma de pensar, però que sense una base de coneixements científics aquesta tan sols podrà alçar castells en l'aire.

Què és l’energia?

Així doncs, què nassos és l'energia? Podem començar pel que no és, no és una cosa material, no està en els cossos. És quelcom abstracte que associem a un cos o sistema en funció de com està en cada moment (abans i després). Una forma de definir-la en poques paraules és la capacitat de realitzar treball.  Aquest pot consistir a pujar les escales amb una bossa d'un kg, impulsar un tren de Barcelona a Granollers o enviar un coet a Mart. Les modalitats de treball són il·limitades, però tan sols existeixen unes poques classes d'energia: cinètica, potencial gravitatòria, magnètica, elèctrica, química i l'energia dels enllaços nuclears. Un tipus d'energia pot transformar-se en un altre. L’única forma que tenim per aproximar-nos a ella és a través d'una sèrie de relacions matemàtiques.

La calor i el treball són processos, que no coses, o modes diferents de transferència d'energia. El treball és la transferència d'energia en una acció coherent. Quan colpegem amb el peu estem transferint l'energia cinètica d'aquest a una pilota en un moviment coherent.  La calor, o millor dit, el flux calorífic, és la transferència d'energia a través de gradients de temperatura. Quan escalfem un pot transferim energia per escalfament, però, a diferència del treball, de forma no coherent, dispersa. Quan un sistema guanya energia un altre en perd, i viceversa. La primera llei de la termodinàmica o «llei de conservació de l'energia» ens diu que aquest canvia de forma però en termes globals mai desapareix.

Una de les diferències entre treball i calor és que el primer mecanisme té una capacitat d'aprofitament de l'energia transferida major que el segon (les d'inducció són més eficients que les vitroceràmiques per exemple).

Aquí entraria en joc un concepte important, l'exergia o energia útil. Però millor ho deixem per un altre moment. No ens entortolliguem.

La idea «la natura avorreix els gradients» és aquí cabdal. Un gradient és una diferència de temperatura, concentració química o pressió, entre dos objectes o al llarg d'una distància. Perquè existeixi qualsevol canvi es necessita un intercanvi d'energia i perquè es pugui donar aquest hi ha d'haver un gradient, una concentració d'energia a dispersar. Qualsevol canvi. Aquesta mania universal, doncs, té com a resultat que els gradients tendeixin a desaparèixer, a dispersar-se conforme a la segona llei de la termodinàmica. I resulta que no hi ha agent més eficaç que els sistemes complexos en aquesta feina, vius o no vius. Pensem, per exemple, en una tempesta, un procés complex, coherent respecte al seu voltant, eficient en eliminar els gradients de temperatura i pressió. Bellíssim. També els corrents oceànics, particularment el de l'Atlàntic i el de Kuroshio. També una explosió, cert, però aquest tipus de comportaments tan sols es donen quan, per dir-ho d'alguna manera, no hi ha més remei.

El gradient per cert més bèstia i influent que existeix a prop nostre és el solar. La diferència energètica entre el Sol i l'espai. I la Terra enmig, nodrint-se'n.

Un repàs històric

La ciència s'ha dedicat a estudiar l'energia i les seves transformacions des de Newton, amb ganes i empenta però, a partir de la invenció de màquina de vapor. Primer es va inventar la màquina i després, en successius intents per comprendre que passava i millorar-ne l'eficiència, va venir la teoria: la termodinàmica tradicional. Aquesta es va dedicar a estudiar l'energia i la matèria en situacions artificials d'aïllament absolut. Una de les conclusions és que tot acaba en una paralització completa, equilibri màxim, caos, una distribució aleatòria de les partícules: apareix aquí el que coneixem com a entropia, la mencionada i famosa segona llei, formulada de forma estadística. Aquesta particularitat dels estudis científics d'estudiar sistemes tancats va fer que s'estengués aquesta noció a l'univers sencer en un intent de poder realitzar descripcions acurades i generalitzacions amb capacitat predictiva. Tot acabarà morint, o com deia T.S. Eliot “no s'acabarà amb una explosió, sinó amb un sanglot”.

Al parlar d'entropia és interessant entendre que aquesta no és equivalent a desordre. J.C. Maxwell deia que “l'ordre no és una propietat de les coses materials en si mateixes, sinó tan sols una relació per la ment que les percep”. El terme correcte seria dispersió.

Tornem al sanglot. No obstant a l'univers la regla no és aquesta, no ens trobem amb aquestes situacions, tan sols es donen en els laboratoris humans, al nostre voltant el que veiem són sistemes complexos, oberts contínuament a fluxos d'energia. I també és dubtosa l'afirmació que tot vagi morint, consumint-se en un equilibri perpetu. La vida i la seva història indiquen el contrari: un augment de la complexitat creixent. Com s'expressa la segona llei en aquest entorns doncs?

Saltem. Ja en el segle XX, va anar sorgint la «termodinàmica de sistemes oberts o del no equilibri» (TNE), una nova ciència que, a cavall entre la física i la biologia, intentà —i intenta encara— comprendre com les transformacions energètiques i els seus fluxos produeixen sistemes complexos, és a dir estructures que, tot i que obertes i connectades al seu entorn, se'n diferencien; autorganitzades, coherents, que tendeixen a créixer i reproduir-se. Des de la vida mateixa fins a remolins, fenòmens meteorològics, platges, aeroports o treballadors de la construcció. Tot el que veiem, el que som i ens envolta són sistemes oberts i complexos. L'interès a comprendre quin temps farà demà, com funcionen els ecosistemes i de quina manera ens els anem carregant va anar creixent.

El camí dels ecosistemes

Cap a la dècada del seixanta, per exemple, Ramon Margalef, un català internacional que se'n diu, introduí la termodinàmica i la teoria de la informació en els seus estudis ecològics sobre el Mediterrani i mostrar que si un ecosistema no està sotmès a un estrès determinat (contaminació, augment de la temperatura, etc.) aquest creixerà, madurarà i, passant per vàries etapes, anirà convertint-se en un sistema més organitzat, complex i eficient energèticament, capaç de degradar tots els gradients energètics disponibles de la forma més completa possible.

Aquest camí pel qual passen els ecosistemes primer produeixen molta entropia de forma basta, però en arribar a aquesta maduresa aquests deixen de créixer i es centren en el que podríem dir-li  operacions de manteniment, consumint més energia en termes globals però fent-ne un ús més eficient per perllongar-se en el temps. Sense cremar-se ni apagar-se. Màgia de la bona.

L'energia procedent del Sol i la composició original de la Terra és el que impulsa els sistemes naturals que ens envolten, vius o no. L'origen de la vida no és ja un misteri sinó un problema científic. La famosa adaptació, ens diu la TNE, es dona en l'ecosistema sencer, no tan sols en les espècies. Cada cop més l'energia juga un paper fonamental a l’hora d'entendre la natura, aquí, ara i al llarg del temps.

El que coneixem com a vida deriva d'estructures complexes transformadores d'energia que tan sols més tard van començar a desenvolupar gens. Lluny de la perspectiva clàssica darwiniana, on aleatorietat i temps es conjuguen com la font de la diversitat, la vida exhibeix processos direccionals. Eric D. Shneider i Dorion Sagan argumenten que, per ser precisos, hem de parlar de procés vital en comptes de «vida».

Connexions amb l’economia

Segons aquest punt de vista els ecosistemes són processos captadors, degradadors i emmagatzemadors d'energia. Al llarg del temps els ecosistemes, valent-se dels diferents tipus de gradients energètics que es donen de forma natural en l'entorn, fan augmentar la producció d'entropia —sobretot en el seu entorn—, l'eficiència i la magnitud del processament energètic, la biomassa total, la diversitat d'espècies, el reciclatge, l'homeòstasi i el temps de residència dels elements biològicament importants. Tots aquests factors augmenten al llarg del temps evolutiu, conferint-li direccionalitat al mateix. Major complexitat, major capacitat de dispersió. Curiós. Com més madur és un ecosistema més i millor energia degrada i l'evolució afavoreix aquells organismes experts en la gestió dels fluxos termodinàmics.

I això no tan sols passa en la natura. També en l'economia. Pels volts dels setanta, per exemple, l'economista ecològic Georgescu-Roegen a través d'un pioner treball transdisciplinari indicà que l'economia està subjecta a límits pel que fa al creixement i que aquesta “consisteix en transformacions contínues de baixa entropia en alta entropia, això és, en residus irrecuperables, o en termes més coneguts, pol·lució.” Els recursos emprats no es poden tornar a utilitzar, sempre hi ha una pèrdua. I tot i que, com hem vist, es pot arribar a un punt de maduresa en el que els ecosistemes es dediquin a perpetuar-se en el temps aquesta sembla que no és precisament la situació —i l'objectiu— de les nostres actuals economies. Créixer i més créixer.

Es necessita energia per realitzar qualsevol activitat vinculada al PIB, se'n necessita per conrear aliments, per cuinar, per moure'ns, per escalfar-nos, per construir, per produir qualsevol mena de producte. Sense energia doncs l'economia mundial se'n va a norris. Des de principis del segle XIX el consum d'energia mundial s'ha multiplicat de forma mai vista. Entendre com funciona aquest procés, com es va donar i les conseqüències és vital.

Per fer-nos una petita idea i per acabar, un litre de petroli conté uns trenta milions de joules d'energia, és a dir, si transformem aquesta xifra en hores de treball físic humà i tenint en compte que una persona pot desenvolupar una potència muscular (energia produïda per cada unitat de temps) d'uns cents watts (transformats en joules serien cent cada segon), tenim que aquest litre equival a vuitanta-tres hores de feina seguides. En jornades de vuit hores doncs uns deu dies de curro. En cada litre.

Per esparverar-se.

Etiquetes de comentaris: ,

+

L'esquerra magufa*. Pseudociències i esquerres.

18 de desembre

Juanma Rodríguez

 

*Magufo/a és un neologisme provinent de la conjunció de les paraules màgia i ufo (ovni en anglès).

Miguel Bosé s'ha fet viral aquest 2020 pels seus tuits negacionistes sobre la Covid19, i per la seva campanya contra les vacunes que, segons ell, està promocionant Bill Gates per controlar-nos la ment a través de microxips. Ridícul, veritat? Doncs no estem davant d'un boig solitari que predica en el desert les seves idees llunàtiques i esotèriques, sinó que ens trobem davant d'un corrent de fons de propagació d'idees pseudocientífiques que no només ens poden fer riure, sinó que són un veritable perill per a la salut pública. Ho són perquè o bé neguen la perillositat de malalties com la que centra els titulars des de febrer i març, sinó perquè tenen un llarg recorregut de difusió de mentides sobre la medicina moderna i divulguen una sèrie de "coneixements prohibits" sobre remeis que curen síndromes incurables com l'autisme.

Però de pseudociències no només tenim en el terreny de la salut, sinó que també tenim moviments pseudocientífics refractaris als avenços científics, per no parlar de les teories socials i polítiques que s'escampen pels campus universitaris. I no només tenim pseudociències entre els llunàtics de les teories de la conspiració, sinó que tenim tot un ventall d'expressions que podríem englobar en el que vull anomenar, si encara no ho ha fet ningú, l'esquerra magufa. Quan parlem d'esquerra magufa estem parlant d'aquells sectors de l'esquerra en un sentit ampli (partits, moviments, entitats, etc.) que comparteixen idees llunàtiques com que el wifi produeix càncer, que el 5G és un perill per a la salut, o que les vacunes produeixen autisme. Sí, a l'esquerra no només es toleren aquestes bajanades, sinó que hi ha sectors que els han alimentat. Aquest article té com a objectiu obrir un debat sobre la necessitat i els mitjans més efectius per combatre aquesta tendència anticientífica. Les urgències i la immediatesa de la lluita diària donen poc temps a la mirada llarga i el debat profund, i és en aquest buit ideològic que es colen expressions que ens haurien de fer portar les mans al cap.

De la Dolça Revolució al negacionisme de la Covid-19

L'any 2013 Teresa Forcades i Arcadi Oliveres anunciaven la creació d'un nou moviment: Procés Constituent. Aquest moviment va il·lusionar a una gran part de l'esquerra alternativa, orfe de referents i incapaç de canalitzar un 15M que havia quedat en res. Arcadi Oliveres era una personalitat reconeguda en el món de les ONG i de l'esquerra pel seu treball intel·lectual i les seves conferències. Teresa Forcades, que fins feia poc era una desconeguda, es va fer famosa per les seves intervencions en el programa de Jaume Barberà "Singulars", de la televisió pública catalana. Era força singular veure una monja, amb el seu hàbit, fent proclames contra el capitalisme a una televisió on els discursos neoliberals eren insultantment majoritaris. En les seves intervencions també criticava a les farmacèutiques, grans empreses que fan negoci amb la salut de tothom. El cas és que el seu discurs contra aquestes grans companyies despertava grans simpaties entre les bases d'esquerres, que no coneixien que aquest discurs anava acompanyat d'una campanya per l'ús de l'MMS (solució mineral miraculosa) [1] per curar el càncer, una dissolució de clorit de sodi en aigua. Això és, pels que no tenim gaire idea, un tipus de blanquejant industrial que es fa servir en la indústria paperera i en la tèxtil. Recordeu com vam riure quan Trump va dir en roda de premsa allò del lleixiu que podia curar el coronavirus? Doncs hi ha personatges dins de l'esquerra que ho defensen.

Un dels més famosos, i amic de Teresa Forcades, és Josep Pàmies, militant del PSUC en els seus anys de joventut, "pagès" i curandero de Balaguer, que va fundar Dolça Revolució (ara Dulce Revolución). Aquesta associació té com a objectiu difondre les propietats curatives d'algunes plantes que, diuen, estan prohibides perquè acabarien amb el negoci de les farmacèutiques. La gran estrella d'aquesta associació és l'estèvia, que a banda de ser un edulcorant cura el càncer i tots els mals del món. D'aquí el seu nom. Aquesta entitat ha organitzat un gran nombre d'actes, amb el curandero de Balaguer com a cap de cartell, en els que defensaven les propietats curatives de les plantes que, casualment, es dediquen a vendre. Actes en els quals també defensen l'MMS, i que han comptat amb el suport de moviments socials i l'entorn de sector de l'esquerra alternativa.

L'any 2017 Brais Cedeira va escriure "El embaucador de la infusión: Josep Pàmies 'cura' el cáncer, el ébola y el sida con hierbas y lejía" [2], un extens reportatge on relata totes les boles d'aquest curandero, que és una lectura obligatòria per conèixer millor el cas. La qüestió és que la seva campanya, per fi, va rebre la resposta institucional que es mereixia: l'any 2018 la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, en mans d'ERC, va sancionar amb 120.000€ l'entitat Dolça Revolució per oferir plantes que "prometen curar el càncer i a leucèmia" i per "la venda de MMS, l'anomenat "suplement mineral miraculós" per curar l'autisme", explica la notícia publicada a Nació Digital el 23 d'octubre de 2018 [3]. El mateix any, Pàmies també va ser sancionat amb 600.000€ per l'organització d'un congrés en què promocionava l'MMS per curar l'autisme, segons publicà El Periódico [4].

Davant d'aquesta actuació els sectors de l'esquerra alternativa que el recolzaven no es van aturar, sinó que van reforçar el seu suport amb l'organització d'actes de solidaritat, com el que van convocar l'Assemblea Pagesa i Som Lo Que Sembrem i l'entitat de Pàmies aquell mateix any [5]. Però la resposta no es va quedar aquí. L'il·lustrador Joan Turu, conegut per les seves il·lustracions en suport a tota mena de moviments socials, va fer una il·lustració amb el lema "cap planta és il·legal" per a les samarretes que Nus creacions va preparar per a Dolça Revolució [6].

Passem a l'any 2020. No cal tornar a parlar de la pandèmia, però sí de com aquest mateix grup ha estat un focus molt actiu de difusió de les teories de la conspiració, de falsos remeis, i de les campanyes contra les mascaretes i les vacunes. Les mateixes teories que abona l'extrema dreta són també difoses entre sectors de l'esquerra alternativa, que continuen combregant amb els discursos màgics, i que ara compren un negacionisme que afavoreix sense cap mena de dubte l'avenç del nou feixisme. I no només s'han dedicat a fer propaganda a través de les xarxes socials i dels grups de whatsapp, sinó que també han convocat durant l'estiu trobades de centenars de persones sense fer servir mascaretes ni respectar la distància de seguretat [7]. Josep Pàmies, tolerat i promocionat per un sector de l'esquerra alternativa, tornava al focus mediàtic, en un moment de màxima perillositat per a la salut pública.

Neoruralisme i antivacunes

A banda dels casos més mediàtics, a l'esquerra de casa nostra també tenim una gran tolerància cap a fenòmens que es troben lluny del que haurien de ser els principis de l'esquerra, com el neoruralisme. Aquest moviment va sorgir als anys seixanta als Estats Units i França, en el que famílies d'entorns urbans fugien a viure al camp com a resposta a la societat de consum. Aquest moviment també aposta per la medicina "alternativa" i es caracteritza per la seva militància contra les vacunes. El cas més paradigmàtic a Catalunya es troba a la comarca de la Garrotxa, on es concentra un bon gruix de persones que segueixen aquesta "ideologia".

Han estat diversos els reportatges que ha dedicat la premsa de tirada general sobre aquest fenomen, sobretot arran del nombre de nens sense vacunar i a l'expansió de les teràpies pseudocientífiques en la comarca dels volcans. El 2015 trobem diversos reportatges, com el de Equipo de Investigación de La Sexta [8], en el que tracta específicament l'alt nombre de menors sense vacunar per decisió dels seus progenitors. Del mateix any també és el reportatge del diari ABC [9], en el que una seguidora d'aquesta forma de viure arriba a afirmar que la natura és la seva farmaciola. La qüestió no està que hi hagi gent amb una vida acomodada que decideixi viure a prop de la natura, sinó que la seva militància contra les vacunes en el territori han portat episodis molt greus. El focus mediàtic va sorgir d'una notícia trista: un nen d'Olot, de sis anys, va acabar a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron en contraure la diftèria. No es coneixia cap cas des de feia vint-i-vuit anys. Quatre anys abans, segons un reportatge força extens publicat a El Mundo [10], la Generalitat havia investigat un brot de tos ferina al Pla de l'Estany que havia afectat desenes de persones, en la seva majoria nens sense vacunar.

El moviment contra les vacunes no s'ha estès només entre els neorurals, sinó que també es propaga entre els entorns urbans -de fet és des d'on parteix-, sense que hagi tingut cap obstacle institucional o cultural. No s'ha donat, en cap cas, cap mena de combat seriós contra aquesta tendència, pel que s'ha deixat molt camp per córrer a la idea que la vacunació de les criatures depèn de l'elecció dels seus pares. La llibertat d'elecció, de nou, com a coartada per propagar idees i pràctiques que van contra els drets de la infància i contra la salut pública. Amb la pandèmia, les posicions contràries a les vacunes, lluny de retrocedir, s'han accentuat. A això cal sumar, òbviament, les presses dels estats per tenir la cura i la cursa comercial de les farmacèutiques; el còctel perfecte perquè a l'octubre el 43,8% d'espanyols no volguessin vacunar-se immediatament del coronavirus [11].


Ecologistes i moviment veïnal contra el 5G

Arribats fins aquí, qualsevol podria pensar que la propagació de les pseudociències és una qüestió grupuscular, de quatre arreplegats amb barret de paper d'alumini, però la realitat és força més trista. L'animadversió cap als avenços tecnològics, i l'expansió de creences com l'existència de la contaminació electromagnètica, o de suposades malalties com la hipersensibilitat electromagnètica, s'han propagat sense aturador entre el moviment ecologista i el moviment veïnal. Qualsevol que estigui una mica informat ha pogut veure mobilitzacions i accions contra la instal·lació d'antenes de telefonia, l'etern debat de si produeixen càncer o no, quan les evidències científiques diuen que són innòcues [12]. Davant dels estudis i les evidències, la resposta acostuma a ser l'escepticisme absolut, escudant-se sempre en conjures imaginàries entre científics, tècnics i multinacionals per fer estudis que els permetin emmalaltir a la població, repartint a tort i a dret ones electromagnètiques.

El sistema, en el camp de l'esquerra magufa, és una conxorxa, un conjunt de conspiracions que s'alineen per emmalaltir a la població amb els seus avenços tècnics i científics. El sistema no és entès com una articulació complexa de les relacions socials i de producció, sinó que és un ens obscur, dominat pel mal absolut. No hi ha classes dominants i classes subalternes, hi ha una elit de persones malèfiques, que al seu torn dominen empreses i països. No és que el capitalisme espremi els recursos humans i naturals, fins a fer-los emmalaltir, sinó que són les tecnologies que van apareixent les que fan emmalaltir a la gent.

Aquesta crítica pseudocientífica del capitalisme és la que porta a organitzacions socials i polítiques a comprar qualsevol nova campanya magufa. Ara, amb la implementació del 5G, tornem a tenir un sector no gens important de l'ecologisme i del moviment veïnal alimentant-ho. Organitzacions ecologistes amb una llarga trajectòria, com Ecologistes en Acció [13], així com entitats veïnals de renom com la Federació d'Associacions de Veïnals de Barcelona [14] en són exemples paradigmàtics. Per exemple, en el comunicat d'Ecologistes en Acció que podreu trobar a les notes d'aquest article, es parla dels danys que podria causar el 5G sobre la salut de les persones i dels animals, basant-se en decisions o declaracions d'institucions europees. Dites informacions es basen en boles que s'han difós a través de portals web i xarxes socials, com va ser el cas de les restriccions del govern belga sobre la implementació de la nova tecnologia [15]. Una posició similar té la FAVB, que participa en la Coordinadora Estatal por la Moratoria del 5G. En el comunicat que trobareu a les notes, denuncien la "corrupció ambiental" de càrrecs ministerials per participar en la presentació de l'informe del Col·legi d'Enginyers de Telecomunicació sobre l'impacte en la salut d'aquesta tecnologia. Segons el comunicat, dit informe tindria un biaix clar, en tractar-se d'una entitat corporativa privada. Entenem que per no tenir cap mena de biaix corporatiu caldria contractar a una persona sense coneixements en la matèria, ja que qualsevol expert en telecomunicacions podria ser acusat d'aquest biaix. També deu ser, per tant, esbiaixat l'informe del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencia y Salud [16].

Com en el cas de la "contaminació electromagnètica", es defensa la perillositat del 5G, no per la demostració amb estudis rigorosos dels seus efectes sobre la salut, sinó per l'ús tendenciós d'estudis mitjançant mitges veritats, i per l'infal·lible argument segons el qual la seva existència es demostra per la no demostració de la seva inexistència. El mateix argument que fan servir els creients de qualsevol religió: no pots demostrar que Déu no existeix, i per tant aquesta és la prova que demostra la seva existència. L'ecologisme i el moviment veïnal no poden ser arrossegats cap aquest tipus de pensament. És imprescindible difondre el pensament científic en tots els espais, però sobretot entre aquells espais de lluita que són fonamentals per als drets de la majoria treballadora. Posicionaments com aquests deslegitimen la lluita de milers de persones durant dècades i dècades.


De la camaraderia a l'autoajuda

Encara que pugui semblar que aquest apartat no té relació amb la salut, no podem obviar en aquest article que les transformacions que ha tingut l'esquerra en les darreres dècades ha comportat l'assumpció d'idees i pràctiques de l'actual fase del capitalisme, que estan molt lluny del pensament materialista. Més enllà del debat sobre les polítiques d'identitat, en l'esquerra alternativa ens trobem amb la difusió de conceptes com "aliat" o "revisió dels privilegis". L'esquerra ha assumit uns conceptes provinents de l'esquerra liberal i de certs moviments dels Estats Units d'Amèrica de forma acrítica, i òbviament sense discernir els possibles impactes sobre la seva cultura política.

Tampoc ha explorat els debats que es donen en aquell mateix país, i com existeixen expressions crítiques amb les noves conceptualitzacions. La filòsofa i professora de Ciències Polítiques estatunidenca Jodi Dean n'ha parlat en el seu llibre Necessitem Camarades [17]. En el cas de la figura de l'aliat, Dean explica que "és un símptoma del desplaçament de la política cap a les tècniques d'autoajuda individualistes i el moralisme de xarxes socials propis del capitalisme comunicatiu". En el llibre també expressa que aquesta figura no representa una confrontació amb el poder, sinó contra la mateixa incomoditat. Ser aliat "és treballar per cultivar en un mateix hàbits per escoltar correctament, per treure's un mateix del centre, per posar-se en segon pla i ser conscient de les vides i les experiències dels altres".

S'ha passat, per tant, de la camaraderia, de la construcció col·lectiva de les lluites i del pensament crític, a l'autoajuda i a la difusió de l'individualisme en la seva màxima expressió. S'ha passat de la tasca política de formar, d'il·lustrar a les masses, a exigir a cadascú un nivell de coneixements abans de poder participar en qualsevol debat. Tal com diu Jodi Dean, "el procés d'educar-se a un mateix individualitza, aïlla. El model en què es basa l'aprenentatge és el consum d'informació, no el debat; tampoc arribar a una comprensió compartida, o estudiar els textos i documents d'una tradició política. El procés de formar-se a un mateix està desconnectat d'una pràctica crítica col·lectiva, i separat de posicions o objectius polítics". Això comporta, com és obvi, grans limitacions en el debat col·lectiu, al que cal sumar la cultura del debat que s'estén per les xarxes socials, en el que l'objectiu no és construir una opinió de forma rigorosa, sinó imposar la veritat d'un sobre els altres (sempre sota la gran coartada de la llibertat individual). L'aïllament de l'individu provoca necessàriament impotència i frustració, en no poder construir res més enllà del seu propi ego, i es retroalimenta per les dinàmiques de les xarxes socials de les quals parlàvem abans.

La propagació i la tolerància de les pseudociències no només poden deslegitimar l'esquerra, i sobretot l'esquerra alternativa i als moviments socials, sinó que en inserir-se també en el terreny de les pràctiques organitzatives limiten la reflexió estratègica, l'elaboració de posicionaments i de propostes amb rigor, i la independència política i ideològica respecte a les idees dominants. No estem parlant només de quatre llunàtics, o de casos anecdòtics, sinó d'un corrent de fons de negació de la ciència en la seva globalitat. Un corrent que nega els principis i els valors que han donat cos a l'esquerra durant segles.Notes

1. ““Cuidado con el MMS: la "lejía gourmet" y supuesta solución milagrosa para todo que no cura nada y es peligrosa”. Maldita Ciencia. 26/07/2019 (consultat el 16/12/2020) https://maldita.es/malditobulo/2019/07/26/cuidado-con-el-mms-la-lejia-gourmet-y-supuesta-solucion-milagrosa-para-todo-que-no-cura-nada-y-es-peligrosa/  

2. “El embaucador de la infusión: Josep Pàmies 'cura' el cáncer, el ébola y el sida con hierbas y lejía”. Brais Cedeira. Español. 02/04/2020 (consultat el 16/12/2020) https://www.elespanol.com/reportajes/grandes-historias/20170331/204979921_0.html

3. “Salut multa amb 120.000 euros l'associació «Dolça Revolució» per tenir plantes contra el càncer”. Nació Digital. 23/10/2018 (consultat el 16/12/2020) https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/31037/salut-multa-amb-120000-euros-associacio-dolca-revolucio-tenir-plantes-contra-cancer

4. “Nueva multa de la Generalitat de 600.000 euros al curandero Pàmies”. Valentina Raffio. El Periódico. 26/10/2018 (consultat el 16/12/2020) https://www.elperiodico.com/es/ciencia/20181026/600000-multa-sancion-generalitat-pamies-dulce-revolucion-7111204 

5. “SOLIDARITAT AMB LA DOLÇA REVOLUCIÓ I EL JOSEP PÀMIES; DIMISSIÓ DE LA CONSELLERA DE SALUT, ALBA VERGÉS”. Assemblea Pagesa. 23/10/2020.  (consultat el 16/12/2020) http://www.assembleapagesa.cat/236-2/ 


7. “La entidad Dolça Revolució reúne cientos de personas sin medidas de seguridad contra la Covid-19”. La Vanguardia. 19/08/2020 (consultat el 16/12/2020) https://www.lavanguardia.com/local/vilanova/20200819/482909776162/la-entidad-dolca-revolucio-reune-cientos-de-personas-sin-medidas-de-seguridad-contra-la-covid-19.html

8. “Medio centenar de niños, sin vacunar en la comarca de La Garrotxa”. 30/10/2015. (consultat el 15/12/2020) https://www.lasexta.com/programas/equipo-investigacion/noticias/medio-centenar-ninos-vacunar-comarca-garrotxa_201510305724494a6584a81fd8829530.html 

9. “«Neorrurales», una vida alternativa con la naturaleza como único botiquín”. ABC. 07/06/2015. (Consultat 15/12/2015) https://www.abc.es/sociedad/20150607/abci-neorrurales-vida-alternativa-201506062223.html

10. “Los papás anti vacunas de Pau”. Héctor Marín. El Mundo. 07/06/2015 (Consultat 15/12/2015) https://www.elmundo.es/cronica/2015/06/07/5572e28722601d1d578b4571.html

11. “El 43,8% de los españoles rechazaría vacunarse de inmediato del coronavirus”. José Marco. El País. 15/10/2020 (Consultat 15/12/2015) https://elpais.com/espana/2020-10-15/el-579-de-los-votantes-de-vox-no-se-vacunaria-de-inmediato-del-coronavirus.html 

12. “Las antenas de móviles, inocuas para la salud”. Arantxa Palacios. El Confidencial. 15/10/2020 (Consultat el 17/12/2020). https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2005-10-15/las-antenas-de-moviles-inocuas-para-la-salud_253621/ 

13. Ecologistas en Acción. Alerta ante el despliegue del 5G. 19/06/2020 (Consultat 16/12/2020) https://www.ecologistasenaccion.org/121090/alerta-ante-el-despliegue-del-5g-2/

14. FAVB. Organitzacions de l'àmbit de la salut denuncien conflicte d'interessos en un informe sobre el 5G. 29/10/2020 (Consultat 16/12/2020) https://www.favb.cat/articlescarrer/organitzacions-de-l%C3%A0mbit-de-la-salut-denuncien-conflicte-dinteressos-en-un-informe 

15. “Sí, Bruselas ha detenido la implantación de la tecnología 5G, pero no por “amenazar la salud de la humanidad". Maldita Ciencia. 23/04/2019. (Consultat 16/12/2020) https://maldita.es/malditaciencia/2019/04/23/si-bruselas-ha-detenido-la-implantacion-de-la-tecnologia-5g-pero-no-por-amenazar-la-salud-de-la-humanidad/ 

16. Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud. “5G y salud”. 13/02/2020. https://ccars.org.es/attachments/article/229/5G%20y%20Salud.pdf 

17. Dean. J. Necessitem Camarades. Tigre de Paper Edicions. 2020, Manresa.

Etiquetes de comentaris: , ,

+

El moviment per l'habitatge a casa nostra: lluita per un dret humà inalienable

18 de desembre

Rata Histriónica @ratarrata_

Feia temps que llegia convocatòries de desnonaments i que admirava les persones que posaven cos i ànima per a aturar-los. Tot i que diàriament se’n produeixen a Barcelona, ho veia com una cosa llunyana i en la que a mi no em pertocava implicar-me. Tanmateix, la meva creixent consciència de classe i la informació constant que circulava per xarxes m’hi empenyeren cada cop més, fins que un dia —temorosa, tot sigui dit— vaig animar-me a acudir a un de Gràcia, que, en tractar-se del primer llançament i congregar força persones, va resoldre’s ràpidament i sense complicacions. 

Però aquell moment no va ser el desenllaç de la meva relació amb la problemàtica de l’habitatge, sinó que es va convertir, precisament, en la seva introducció. Vaig retrobar-me amb un antic company de l’escola i l’institut, company que ha passat a ser de militància. Em va presentar el sindicat d’habitatge del barri, i des de llavors m’he sumat activament al moviment de la lluita per l’habitatge. 

El moviment per l’habitatge no és d’origen recent, sinó que s’articula en el període de la Gran Recessió (2008-2013) i per particularitats de l’Estat espanyol en la matèria. La combinació de la pujada dels preus del lloguer com l’espuma amb les elevades taxes d’atur i de precarietat laboral, derivades del període de crisi econòmica, va configurar una amenaça impossible de sostenir. Com a resposta, s’articularen vàries plataformes que, a través de diverses demandes, volien dirigir-se a les institucions governamentals perquè sotmetessin a regularització els preus del sector immobiliari i per a reivindicar els drets dels llogaters i els afectats per la hipoteca.

Les PAHs (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca) porten 11 anys organitzant-se i van ser les primeres a encapçalar la defensa d’un habitatge digne, emparant les persones hipotecades davant les circumstàncies d’urgència de la crisi de 2008 que va assotar el país amb tanta força. Tanmateix, amb el pas dels anys, com que el problema de les hipoteques s’ha anat descentralitzant per a cedir protagonisme al dels lloguers, han aflorat altres iniciatives i organitzacions que responen millor a les problemàtiques actuals. 

El Congrés d’Habitatge de Catalunya, la primera edició del qual va ser el 16 i 17 de novembre de 2019, buscava l’aplec de les diferents agrupacions i organitzava ponències estratègiques que incitaven al debat de tots els participants, per a així poder construir un moviment centralitzat i unificat. El Congrés tingué força èxit, i s’ha pogut mantenir posteriorment gràcies a la creació de diverses comissions, com per exemple la de formació que, com ja indica el seu nom, arranja múltiples formacions d’interès al llarg de l’any. 

Amb l’apogeu dels problemes amb el lloguer, els preus del qual s’han disparat sobretot per la gentrificació i l’especulació immobiliària que se’n deriva, s’han conformat en els últims anys noves organitzacions als barris que es reuneixen en assemblees i que atenen a les problemàtiques més properes del veïnat. El Sindicat de Llogaters va ser de les primeres agrupacions que van mobilitzar-se, i arran d’aquesta han anat sorgint moltes més a tots els districtes, i encara en segueixen aflorant. Aquestes organitzacions no sorgeixen de les institucions governamentals, sinó que emanen de les masses i de la voluntat popular, del teixit associatiu prèviament existent i que segueix enfortint-se. 

Molts dels sindicats dels barris s’han creat a partir de grups polítics de l’Esquerra Independentista i, tot i que la seva presència és majoritària en aquests espais, han aconseguit arreplegar perfils molt diversos, sobretot persones sotmeses a la precarietat més absoluta i a una situació de risc permanent. Els sindicats van creixent, no només perquè integren cada cop més militància —habitualment persones joves i universitàries, però que es van diversificant— sinó perquè cada cop més barris se sumen al moviment per l’habitatge. 

El dret a l’habitatge ha de ser transversal, és per això que els sindicats no només pugnen per a soscavar l’especulació immobiliària, sinó també per a destapar fons voltors i grans tenidors, desarmar-los i desmantellar-los, combatre’ls perquè deixin d’arrabassar les llars a les persones. Les organitzacions arrelen des de baix, responent a necessitats populars i d’urgència, i és per això que són més autèntiques i efectives. No només es planten als portals a detenir desnonaments, sinó que uneixen els veïns i veïnes dels barris, reivindiquen els drets de les persones immigrades, anul·len les expressions masclistes i racistes i, tot i que no es defineixin en una línia ideològica concreta, al cap i a la fi el que fan és no només qüestionar l’abast de la propietat privada i els estralls del capitalisme, sinó que també van desmuntant el sistema, desproveint-lo de sentit i de fidels i escampant la conscienciació. Per tant, com a comunistes és important que ens hi impliquem, que coneguem el lloc en què vivim i comencem creant xarxes a nivell local, per a, progressivament, anar expandint-les. 

No podem obviar el trencament generacional que s’ha produït entre l’època en què els nostres avis i pares eren joves i l’actualitat. Abans, com que l’habitatge era molt més accessible, aquest es concebia per a tota la vida, podies condicionar-te una llar sense témer que t’hi expulsessin. En canvi, ara la precarietat assota la joventut amb més força, els dificulta encara més trobar feina i, per tant, emancipar-se; el que ha submergit l’habitatge en un bassal d’inestabilitat, d’una estada efímera, contràriament al desig d’un allotjament permanent i segur —és arran d’aquesta concatenació de fets que les hipoteques i les PAHs s’han anat descentralitzant, donant pas a la problemàtica del lloguer—. És per això que sobretot recauen sobre els joves la conscienciació, l’organització i la lluita.
Article publicat originalment a Maig

Etiquetes de comentaris: , ,

+

Els comunistes davant de la Covid-19

18 de desembre

Secretaria de Relacions Internacionals de Comunistes de Catalunya

La crisi de la COVID-19, la seva immediata dimensió d'alarma sanitària, i la posterior crisi econòmica i social que està provocant, accelera les percepcions i les evidències que l'etapa de globalització neoliberal que el capitalisme desenvolupa ha entrat en contradicció amb la mateixa existència de la vida humana en el planeta.

Ja teníem signes anteriors d'alarma, de fet, aquesta no és la primera crisi sanitària que succeeix. Als continents asiàtic i africà s'havien produït episodis preocupants derivats de mutacions sorprenents de virus que passaven d'animals a éssers humans, a conseqüència dels canvis produïts en ecosistemes que en dècades anteriors mantenien equilibris precaris, però que en els últims temps el canvi climàtic i les alteracions diverses que aquest provoca, els havien desestabilitzat de forma definitiva. La diferència és que la COVID-19 ha fet el camí invers, d'Àsia a Europa i Amèrica, segons sembla.

Els governs occidentals mantenen una preparació estratègica per a fer front a atacs bacteriològics, però no a mutacions de les característiques de la COVID-19, de fet en els mateixos documents de Seguretat Nacional de 2018-19 d'Espanya, s'afirma textualmente que una possible crisi o pandèmia vírica només pot donar-se en escenaris geogràfics allunyats, per això teníem reserves per a fer front a l'expansió de la verola però no teníem ni idea de la COVID-19.

El canvi climàtic està alterant, i ho farà encara de forma molt més radical en els pròxims anys, l'equilibri de la vida en el planeta, i dins d'aquesta vida hi ha l'Homo sapiens. De fet, la pujada de la temperatura i del nivell de la mar (per citar només dues de les alteracions en marxa) provocarà impactes econòmics severs, accelerant processos de desertificació, inundació i altres fenòmens climàtics radicals, reforçant el ja creixent fet migratori de centenars de milions de persones.

La crisi en la qual ens trobem, tant sanitària com econòmica i social, no ha estat una qüestió de mala sort, una cosa inevitable que justifiqui retallades i pèrdues de drets. La crisi econòmica i social era incipient des de fa temps, amb molts ressons de la crisi de 2008. Les crisis són inherents al capitalisme, cícliques, i cal fer una lectura acurada d'elles per a encertar políticament.

Anem cap a un món més inestable, cal destacar el nou reequilibri entre països emergents i les principals potències capitalistes. Del món “unipolar” de després de la caiguda del mur de Berlín i la desaparició de l'URSS, s'ha passat a una realitat “multipolar”. En 1995 les economies dels països emergents, els E7 (la Xina, l'Índia, Indonèsia, el Brasil, Rússia, Mèxic i Turquia) representaven la meitat del PIB de les tradicionals potències capitalistes, el G7 (els EUA, GB, França, Alemanya, el Japó, el Canadà i Itàlia). En 2015 el seu pes econòmic era comparable, el 2040 les podran doblegar. Com a contrapunt hi ha una crisi severa del govern de les institucions internacionals multilaterals, OMC, Acord del Clima de París, OMS, Consell de Seguretat de l'ONU, etc.

Els països emergents, conseqüentment al seu pes econòmic, aspiren a un lideratge polític i militar i això inclou un paper destacat en tots els organismes internacionals i sobre totes les decisions transcendents. De moment la decisió de l'administració Trump als EUA ha estat recloure's en si mateix i abandonar cada vegada més organismes multilaterals que ja no pot controlar, com sí que va fer en temps anteriors, pura expressió de frustració.

Tot apunta al fet que la pugna s'expressarà no tant en un augment de l'arsenal nuclear i els exèrcits convencionals (que també) sinó en nous escenaris de guerra comercial i sobretot en el control del ciberespai i la confrontació cultural, on les xarxes socials i els grans mitjans de comunicació juguen un paper determinant per a influir en l'opinió pública (guerra psicològica pel relat o noves expressions de l'hegemonia).

No ens trobem davant una crisi terminal del capitalisme, sinó davant una més de les crisis cícliques que li són pròpies. Crisi que el capitalisme supera, entre altres maneres, descartant els sectors econòmics que ja no li són funcionals, i això es tradueix en centenars de milers de famílies condemnades a la misèria. I encara que la crisi no acabi resolent en favor de la classe treballadora, hem de lluitar per a fer avançar les nostres idees, perquè vindran altres crisis.

Avui hem de construir les condicions perquè puguem disputar la batalla de les idees en millors condicions. Hem de situar un horitzó de transformació a tots els nivells: transformació de les relacions de producció, transformació de les relacions humanes i transformació de la relació amb la naturalesa. I de la mateixa manera, explicitar que hi ha un període de transició fins a arribar allí. I en aquesta transició, cal situar propostes concretes, tant per a millorar les condicions de vida de la classe treballadora i la nostra relació amb la naturalesa (i guanyar temps), com per a avançar en la batalla cultural.

Algunes d'aquestes mesures són establir una Renda Bàsica Universal, potenciar l'economia social i solidària, crear una banca pública, trencar amb la doctrina d'austeritat de la UE (permetent el finançament del deute públic) o la nacionalització de sectors estratègics o d'empreses que necessitin ser rescatades, però no per a vendre-les als amics després a preu de saldo. Totes aquestes mesures han de ser l'inici de la reorganització econòmica cap a un model sostenible, que no es basi com a Espanya en monocultius insostenibles com el turisme o la construcció, passant d'un creixement basat en les exportacions a una economia basada en la demanda interna, autocentrada i planificada. Cal tenir molt present, també, que aquesta batalla cultural no es produeix en l'aire, i que és imprescindible la mobilització per a exigir aquestes propostes des dels nostres carrers, barris i centres de treball. És a dir, articular el conflicte social allí on es dóna.

Aquesta és per tant la tasca central dels partits comunistes i obrers del món. Com s'ha demostrat, la pandèmia i el confinament, pot ser que hagin parat aparentment la societat i l'economia, però no han parat la lluita de classes, més aviat han aguditzat les seves contradiccions. En conseqüència, també l'imperialisme ha continuat treballant contra els pobles del món, tenim exemples molt recents amb l'intent de desestabilització imperialista a Bielorússia, o amb la reaparició de la guerra al Caucas Sud.

Aquesta pandèmia ha demostrat també aspectes que els comunistes porten assenyalant des de fa temps, primer el fet que la classe obrera juga un rol de veritable pilar de les nostres societats. En els moments més durs del confinament i la pandèmia, han estat les netejadores, les reposadores de supermercat, les infermeres i les metgesses els qui han dut a terme les tasques fonamentals i essencials per a la vida, no ha estat ni la burgesia ni els professionals liberals. Cal destacar també que la majoria d'aquests professionals absolutament fonamentals han estat dones. Demostrant que en els moments especialment crucials és la dona obrera qui fa un pas endavant.


Segon, la importància d'uns sistemes de sanitat públics i un sistema de serveis públics. En tota la pandèmia les grans patronals de la sanitat privada s'han amagat. També demostra la necessitat d'un estat fort i controlat pels treballadors. Cal felicitar les tasques enfront del coronavirus que han dut a terme països com Cuba, Vietnam o la República Popular de la Xina, demostrant-se així de nou la superioritat del socialisme.

A Catalunya i Espanya després de la COVID-19 no podem tornar a la vella normalitat, cal aprofitar el moment per a fer canvis profunds donada l'excepcionalitat del moment. Com hem dit les tesis neoliberals ara no estan en voga ni és possible mantenir-les, ja que s'han allunyat del sentit comú de la majoria de la ciutadania que demana polítiques d'esquerres per a assegurar la pròpia supervivència (Ingrés Mínim Vital per a obrir la llauna de la Renda Bàsica, control estratègic de parts essencials de l'economia, inversió en Serveis Públics començant per la sanitat, però també l'educació o l'atenció a la gent gran ...).

Un Govern d'Esquerres serà aquell que gestioni el dia a dia amb sensibilitat social i ambiental i que prepari canvis qualitatius a mitjà i llarg termini. No serà d'esquerres si vol tornar al fet que les coses siguin com abans, però ara amb el coronavirus farem “algunes excepcions” però tan aviat com sigui possible, tornarem al marc europeu de les regles del “Pacte d'Estabilitat i Creixement”, principal axioma de les polítiques neoliberals impulsades i obligades a la UE.

Cal valorar que la presència d'Unidas Podemos al govern segur ha representat mesures concretes de protecció per als més febles que d'altra banda no s'haguessin donat, però és obvi que no era una coalició pensada per a afrontar una situació d'emergència social tan aguda. Unidas Podemos va decidir utilitzar tot el capital polític acumulat al llarg del cicle que venia del 15M per a traduir-lo en presència en un govern amb el Partit Socialista Obrer Espanyol, per a poder incidir en polítiques que milloressin les condicions de vida de la classe treballadora. La crisi de la COVID-19 ha posat de manifest, de manera crua, les limitacions d'aquesta estratègia. És clar que dins del govern hi ha un estira-i-arronsa permanent, i que sense UP al govern la situació seria pitjor, però és igualment cert que en tots els aspectes estructurals, el pols cau sempre del mateix costat.


El PSOE ha estat el partit central del règim del ‘78, i continua sent el partit que li és més funcional, com ha quedat acreditat amb el seu paper en la fugida del rei emèrit Joan Carles de Borbó. De la mateixa manera, en cap moment sembla que s'hagi plantejat seriosament un canvi en les polítiques d'austeritat consagrades en l'article 135 de la Constitució, o la derogació de la llei d'estabilitat pressupostària, com s'ha vist en el debat sobre la cessió dels romanents dels ajuntaments. Així mateix, el PSOE no sembla massa disposat a complir el pacte de govern en elements essencials, com la derogació de la reforma laboral. Amb aquest escenari, es fa molt difícil imaginar cap canvi estructural en un sentit progressista.

Des de Comunistes de Catalunya en l’àmbit institucional, a través de la coalició ERC-Sobiranistes, hem donat suport a totes les mesures que han servit per a millorar, o almenys fer menys dures les condicions de vida de les classes populars pels efectes de la pandèmia. Així com hem criticat i ens hem oposat a totes les mesures que en un moment donat hagin servit per a recentralitzar poders o limitar els drets i llibertats fonamentals de les persones.

Es fa per tant imperiosa la necessitat de trencar el cadenat del “Règim del 78”, l'entramat jurídic-institucional de l'estructura que té el Borbó Felip VI al capdavant, i donar llibertat als pobles per a poder decidir el seu futur polític.

Això només es pot fer sobre la base d'un projecte ideològic fort i un amplíssim i franc debat sobre la nostra metodologia de síntesi, que permeti gestionar les enormes dificultats que vindran, per a no aturar-nos, per a no sentir-nos derrotades, per no perdre de vista l'horitzó.

S’ha de treballar per a una altra societat, construïda sobre uns principis que posin la vida en el centre, en definitiva una societat socialista, nova i millor. Plantejar el Socialisme com a solució pot semblar un exercici de nostàlgia, o una frivolitat, donada la correlació de forces actual. Però és imprescindible situar aquest horitzó per a la batalla que tenim enfronti. En moments de grans crisis la història s'accelera i és possible avançar en el camí de la transformació social. Són els moments en què es produeix una gran batalla cultural, en els quals en molt poc temps es poden fer avançar idees que en circumstàncies normals requereixen molts anys.

És en aquesta àrdua tasca que Comunistes de Catalunya, així com els partits comunistes i obrers del món hem d'estar a l'altura.

Aquest article ha sigut publicat en el marc de la Trobada de Partits Comunistes i Obrers, que aquest any s’ha hagut de posposar degut a la pandèmia, podeu consultar els articles dels altres partits en aquest enllaç.

Etiquetes de comentaris: , , ,

+

Cuba en el món de la Covid-19

18 de desembre


Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, President de la República de Cuba.
Intervenció en el debat general del 75 període ordinari de sessions de l’Assemblea General de les Nacions Unides. 

Senyor Secretari General:
Senyor President:

Una epidèmia global ha canviat dràsticament la vida quotidiana. D'un dia per a un altre, es contagien milions i moren milers de persones l'esperança de vida de les quals era superior gràcies al desenvolupament. Sistemes hospitalaris d'alt nivell de prestacions han col·lapsat i les estructures de salut de països pobres sofreixen de la seva incapacitat crònica. Dràstiques quarantenes converteixen en virtuals erms a les ciutats més populoses. La vida social no existeix fora de les xarxes digitals. Teatres, discoteques, galeries, fins i tot escoles, són clausurats o redimensionats. Les nostres fronteres s'han tancat, les nostres economies es contreuen, les nostres reserves s'esgoten. La vida sofreix el radical redisseny de costums ancestrals i la incertesa desplaça a la certesa. Fins als millors amics es desconeixen sota les màscares que ens salven del contagi. Tot canvia.

Tant com la solució a la pandèmia, urgeix ja la democratització d'aquesta indispensable Organització, perquè respongui de manera efectiva a les necessitats i aspiracions de tots els pobles.

L'anhelat dret de la humanitat a viure en pau i seguretat, amb justícia i llibertat, base de la unió de les nacions, és constantment amenaçat. Més d'1.9 bilions de dòlars es dilapiden avui en una insensata carrera armamentista sustentada en la política agressiva i guerrerista de l'imperialisme, el màxim exponent del qual és l'actual govern dels Estats Units, responsable del 38 per cent de la despesa militar global. Parlem d'un règim marcadament agressiu i moralment corrupte, que menysprea i ataca al multilateralisme, empra el xantatge financer en la seva relació amb les agències del sistema de Nacions Unides i amb una prepotència mai abans vista es retira de l'Organització Mundial de la Salut, de la UNESCO i del Consell de Drets Humans.

Paradoxalment, el país que allotja a la seu de l'ONU també s'aparta de tractats internacionals fonamentals, com l'Acord de París sobre canvi climàtic; repudia el consensuat acord nuclear amb l'Iran; impulsa guerres comercials; posa fi al seu compromís amb instruments internacionals de control en l'esfera del desarmament; militaritza el ciberespai; multiplica la coerció i les sancions unilaterals contra aquells que no es pleguen als seus designis i patrocina el derrocament per la força de governs sobirans mitjançant mètodes de guerra no convencional.

En aquesta línia de comportament, divorciada dels vells principis de la coexistència pacífica i del respecte al dret aliè a l'autodeterminació com a garant de la pau, el govern presidit per Donald Trump, a més, manipula amb finalitats subversives la cooperació en l'àmbit de la democràcia i els drets humans, mentre en el seu propi territori proliferen pràcticament sense control, les expressions d'odi, racisme, brutalitat policial i les irregularitats del sistema electoral i el dret al vot dels ciutadans.

Urgeix reformar les Nacions Unides. Aquesta poderosa organització que va emergir del milionari cost en vides de dues guerres mundials i com a resultat de la comprensió universal de la importància del diàleg, la negociació, la cooperació i la legalitat internacional, no pot demorar més la seva actualització i la seva democratització. El món actual necessita tant l'ONU com aquell en el qual va néixer.

Una cosa molt especial i profunda ha fallat, quan s'assisteix de manera quotidiana i permanent a la violació dels principis de la Carta de l'ONU, i quan és cada vegada més freqüent l'ús o amenaça de l'ús de la força en les relacions internacionals. No hi ha manera de sostenir per més temps, com una cosa natural i inamovible, un ordre internacional desigual, injust i antidemocràtic, que anteposa l'egoisme a la solidaritat i els interessos mesquins d'una minoria poderosa a les legítimes aspiracions de milions de persones.

Malgrat les insatisfaccions i les demandes de transformació que, al costat d'altres estats i a milions de ciutadans del món, demanem a les Nacions Unides, la Revolució cubana defensarà sempre l'existència de l'organisme al qual devem el poc, però imprescindible multilateralisme que sobreviu a la prepotència imperial.

Més d'una vegada, davant aquest mateix fòrum, Cuba ha reiterat la seva voluntat de cooperar amb la democratització de l'ONU i amb la defensa de la cooperació internacional que només ella pot salvar. Com va dir el Primer Secretari del Partit Comunista de Cuba, General d'Exèrcit Raúl Castro Ruz, i cito: “Podrà comptar sempre la comunitat internacional amb la sincera veu de Cuba enfront de la injustícia, la desigualtat, el subdesenvolupament, la discriminació i la manipulació; i per l'establiment d'un ordre internacional més just i equitatiu, en el centre del qual se situï, realment, l'ésser humà, la seva dignitat i benestar.”

Senyor President:

Reprenent la gravetat del moment actual, que molts atribueixen únicament a la pandèmia de la COVID-19, considero fonamental advertir que el seu impacte depassa amb escreix l'àmbit sanitari.

Per les seves nefastes seqüeles, la impressionant quantitat de morts, el mal a l'economia mundial i la deterioració dels nivells de desenvolupament social, l'expansió de l'epidèmia en els últims mesos angoixa i desespera a líders i ciutadans de pràcticament totes les nacions. Però la crisi multidimensional que ha desfermat demostra clarament el profund error de les polítiques deshumanitzades imposades a ultrança per la dictadura del mercat.

Avui som dolorosos testimonis del desastre al qual ha conduït al món el sistema irracional i insostenible de producció i consum del capitalisme, dècades d'un injust ordre internacional i d'aplicació d'un cru i desenfrenat neoliberalisme, que ha agreujat les desigualtats i sacrificat el dret al desenvolupament dels pobles.

A diferència de l'excloent neoliberalisme, que separa i rebutja a milions d'éssers humans, condemnant-los a sobreviure amb les sobres del banquet de l'u per cent més ric, el virus de la COVID-19 no discrimina entre els uns i els altres, però els seus devastadors impactes econòmics i socials seran letals entre els més vulnerables, els de menys ingressos, els mateixos en el món subdesenvolupat que en les bosses de pobresa de les grans urbs industrialitzades.

Segons projeccions de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), als 690 milions de persones que passaven fam en 2019, podrien sumar-se 130 milions a conseqüència de la recessió econòmica causada per la pandèmia. Estudis de l'Organització Internacional del Treball (OIT) afirmen que s'han perdut més de 305 milions d'ocupacions i que més de mil 600 milions de treballadors veuen amenaçats els seus mitjans de subsistència.

No podem enfrontar la COVID-19, la fam, la desocupació i la creixent desigualtat econòmica i social entre individus i entre països com a fenòmens independents. Urgeix implementar polítiques integrals en les quals l'ésser humà sigui la prioritat, i no els guanys econòmics o els avantatges polítics.

Seria criminal deixar per a demà decisions d'ahir i d'avui. És un imperatiu impulsar la solidaritat i la cooperació internacional per a esmorteir el cop.

Només les Nacions Unides, amb la seva filiació universal, té l'autoritat i l'abast necessaris, per a reprendre la justa baralla per eliminar l'impagable deute extern que, agreujada pels efectes socioeconòmics de la pandèmia, atempta contra la supervivència dels pobles del Sud.

Senyor President:

L'aparició del SARS-*CoV-2 i els primers indicis que amenaçava amb provocar una pandèmia, no van prendre a Cuba desprevinguda. Amb l'experiència de dècades d'enfrontament a epidèmies terribles, algunes d'elles deliberadament introduïdes com a part de la guerra permanent contra el nostre projecte polític, es van posar en pràctica de manera immediata un grup de mesures sustentades en les nostres capacitats i fortaleses fonamentals: un Estat socialista organitzat, responsable de vetllar per la salut dels seus ciutadans, amb capital humà altament qualificat i una societat amb elevat grau de participació popular en l'adopció de decisions i en la solució dels seus problemes.

L'aplicació d'aquestes mesures, al costat del coneixement acumulat en més de 60 anys d'ingents esforços per a crear i enfortir un sistema de salut de qualitat i abast universal, així com la recerca i el desenvolupament científics, han permès no sols preservar el dret a la salut de tots els ciutadans, sense excepció, sinó enfrontar la pandèmia en millors condicions.

Ho hem aconseguit malgrat les dures restriccions del prolongat bloqueig econòmic, comercial i financer imposat pel govern dels Estats Units, empitjorat brutalment en els dos últims anys, fins i tot en temps de pandèmia, com a prova que aquest és el component essencial de la seva política d'hostilitat cap a Cuba.

L'agressivitat del bloqueig ha escalat a un nivell qualitativament nou, que reforça la seva condició d'impediment real i determinant per a la gestió de l'economia i el desenvolupament del nostre país. El govern estatunidenc ha intensificat especialment la persecució de les transaccions financeres de Cuba i, des de 2019, adopta mesures violadores del Dret Internacional per a privar al poble cubà de la possibilitat d'adquirir el combustible que requereix en el seu quefer quotidià i pel seu desenvolupament.

Amb la finalitat de danyar i demonitzar la Revolució cubana i a uns altres que qualifica com a adversaris, els Estats Units publica llistes espúries mancades de legitimitat, amb les quals s'arroga el dret d'imposar al món mesures coercitives unilaterals i qualificacions infundades.

No passa una setmana sense que aquest govern emeti declaracions contra Cuba o imposi noves restriccions. No obstant això, resulta paradoxal que hagi refusat qualificar com a terrorista l'atac perpetrat contra l'Ambaixada de Cuba a Washington, el 30 d'abril de 2020, quan un individu armat amb un fusell d'assalt va disparar més de 30 cartutxos contra la seu diplomàtica i va confessar després la seva intenció de matar. Denunciem la doble moral del govern estatunidenc en la lluita contra el terrorisme i exigim que es condemni públicament aquest brutal atac.

Reclamem que cessin l'hostilitat i la campanya difamatòria contra la labor altruista de la cooperació mèdica internacional de Cuba que, amb elevat prestigi i resultats verificables, ha contribuït a salvar centenars de vides i a reduir l'impacte de la malaltia en diverses latituds. Personalitats internacionals i organitzacions socials de notable prestigi han reconegut la labor humanista desplegada per la Brigada Internacional Mèdica Especialitzada en Situacions de Desastre i Greus Epidèmies Henry Reeve advocant perquè se li concedeixi el Premi Nobel de la Pau.

Mentre el govern dels Estats Units ignora el cridat a conjuminar esforços en el combat a la pandèmia i es retira de l'OMS; Cuba, en resposta a sol·licituds rebudes i guiada per la profunda vocació solidària i humanista del seu poble, reforça la seva cooperació amb l'enviament de més de 3 mil 700 col·laboradors, organitzats en 46 brigades mèdiques, a 39 països i territoris afectats per la COVID-19.

En aquest sentit, condemnem el xantatge mafiós amb què els Estats Units ha pressionat a l'Organització Panamericana de la Salut amb el propòsit d'utilitzar aquest organisme regional com a instrument de la seva malaltissa agressió contra el nostre país. Sempre, la força de la veritat tirarà per terra les mentides, i la història col·locarà els fets i als protagonistes en el seu lloc. L'exemple de Cuba prevaldrà.

Els nostres consagrats treballadors de la Salut, orgull d'una nació formada en l'ideari martià que Pàtria és Humanitat, rebran o no el Premi que mereix la seva noblesa, però fa anys que van guanyar el reconeixement dels pobles beneïts per la seva tasca sanitària.

El govern dels Estats Units no oculta la seva intenció d'aplicar noves i més dures mesures agressives contra Cuba en els pròxims mesos. Declarem una vegada més, davant la comunitat internacional que el nostre poble, orgullós de la seva història i compromès amb els ideals i l'obra de la Revolució, sabrà resistir i vèncer.

Senyor President:

Les pretensions d'imposar la dominació neocolonial a la Nostra Amèrica, declarant públicament la vigència de la Doctrina Monroe, contravenen la Proclama d'Amèrica Llatina i el Carib com a Zona de Pau.

Volem ratificar públicament en aquest escenari virtual, que la República Bolivariana de Veneçuela comptarà sempre amb la solidaritat de Cuba enfront dels intents de desestabilitzar i subvertir l'ordenament constitucional, la unió cívic-militar i destruir l'obra iniciada pel Comandant Hugo Chávez Frías i continuada pel president Nicolás Maduro Moros a favor del poble veneçolà.

Rebutgem també les accions dels Estats Units dirigides a desestabilitzar a la República de Nicaragua, i corroborem la invariable solidaritat amb el seu poble i govern, liderats pel Comandant Daniel Ortega.

Ens solidaritzem amb les nacions del Carib que exigeixen justes reparacions pels horrors de l'esclavitud i el tràfic d'esclaus, en un món en el qual la discriminació racial i la repressió de les comunitats afrodescendents han anat en ascens.

Reafirmem el nostre compromís històric amb la lliure determinació i la independència del poble germà de Puerto Rico.

Donem suport al legítim reclam de sobirania de l'Argentina sobre les illes Malvines, i les Illes de South Georgia i de South Sandwich. 

Reiterem el compromís amb la pau a Colòmbia i la convicció que el diàleg entre les parts és la via per a aconseguir una pau estable i duradora en aquest país.

Donem suport a la cerca d'una solució pacífica i negociada a la situació imposada a Síria, sense ingerència externa i amb ple respecte a la seva sobirania i integritat territorial.

Demandem una solució justa al conflicte de l'Orient Mitjà, que passa per l'exercici real del dret inalienable del poble palestí a construir el seu propi Estat dins de les fronteres anteriors a 1967 i amb la seva capital a Jerusalem oriental. Rebutgem els intents d'Israel d'annexar nous territoris de Cisjordània.

Expressem la nostra solidaritat amb la República Islàmica de l'Iran davant l'escalada agressiva dels Estats Units.

Reafirmem la nostra invariable solidaritat amb el poble sahrauí.

Condemnem enèrgicament les sancions unilaterals i injustes contra la República Popular Democràtica de Corea.

Ratifiquem el nostre rebuig a la intenció d'estendre la presència de l'OTAN fins a les fronteres
de Rússia i a la imposició de sancions unilaterals i injustes contra aquesta nació.

Rebutgem la intromissió estrangera en els assumptes interns de la República de Belarús i reiterem la nostra solidaritat amb el president legítim d'aquest país, Aleksandr Lukashenko i el poble germà bielorús.

Condemnem la ingerència en els assumptes interns de la República Popular de la Xina, i ens oposem a qualsevol intent de lesionar la seva integritat territorial i la seva sobirania.

Senyor President:

Les preocupants circumstàncies actuals han fet que, per primera vegada en els 75 anys d'història de l'Organització de les Nacions Unides, ens vegem obligats a reunir-nos de manera no presencial.

La comunitat científica de Cuba, un altre orgull de la nació que des del triomf de la Revolució dels justos, va anunciar al món el seu propòsit de convertir-se en un país d'homes i dones de Ciència, treballa sense descans en una de les primeres vacunes que estan en fase d'assaig clínic en el món.

Els seus creadors i altres investigadors i estudiosos, articulats amb el sistema de Salut, desenvolupen protocols d'atenció a les persones contagiades, a les recuperades i a la població de risc, que ens han permès mantenir les estadístiques de l'epidèmia entorn del 80 per cent de persones contagiades salvades i un índex de letalidad per sota de la mitjana continental i mundial.

“Metges i no bombes”, va anunciar un dia el líder històric de la Revolució Cubana i principal promotor del desenvolupament de les Ciències a Cuba, el Comandant en Cap Fidel Castro Ruz. Aquesta és la nostra divisa. Salvar vides i compartir el que som i tenim, al preu de qualsevol sacrifici, és el que brindem al món des de les Nacions Unides, a la qual només demanem un canvi a to amb la gravetat del moment.

Som Cuba.

Lluitem junts per la promoció de la pau, la solidaritat i el desenvolupament.

Moltes gràcies.

Aquest article ha sigut publicat en el marc de la Trobada de Partits Comunistes i Obrers, que aquest any s’ha hagut de posposar degut a la pandèmia, podeu consultar els articles dels altres partits en aquest enllaç.

Etiquetes de comentaris: , , , ,

+

El poble de Xile i la seva conjuntura històrica

18 de desembre


Claudio de Negri
Encarregat de Relacions Internacionals 
Partit Comunista de Xile

El poble i el Partit Comunista de Xile es troben enfront d'una conjuntura inèdita i d'abast històric, que obre la possibilitat d'una victòria popular que propini una derrota estratègica a la dreta neoliberal i avanç cap a un nou model de desenvolupament. La mobilització sostinguda del poble va obligar al govern de dreta a agendar un plebiscit nacional per al pròxim 25 d'octubre, en el qual es dirimirà la iniciació d'un procés destinat a redactar una nova Constitució Política, la primera en què el poble haurà conquistat el seu dret a participar democràticament en la redacció de la Carta Magna que regirà les destinacions del país i trenqui amb els enclavaments autoritaris de la institucionalitat imposada en 1980 per la dictadura cívic- militar de Pinochet.

És necessari aconseguir una victòria contundent, amb un ampli marge de suport a una Nova Constitució redactada per una Convenció Constitucional. Aquest resultat serà determinant en els processos esdevenidors del futur institucional del país i la participació creixent del poble.

Enguany es compleix el Cinquantenari del triomf de la Unitat Popular que en les eleccions de setembre de 1970 va portar al company Salvador Allèn a la Presidència de la República. Lleials al seu llegat, seguim l'exemple dels quals van aconseguir aquesta victòria històrica i després van assumir la lluita heroica contra la dictadura.

La Unitat Popular és un projecte històric inconclús; però no derrotat. Va ser detingut per un cop d'estat terrorista; cívic-militar. Però com ho assenyalés Salvador Allèn en el seu últim discurs, no es detenen els processos de transformació ni amb les armes, ni amb la repressió; al mateix temps que va vaticinar que el Poble obrirà les grans alberedes com avui ocorre quan milions es mobilitzen pels carrers i places de tot Xile.

La senda encapçalada per Salvador Allèn, materialitzada en un procés de transformacions concorde a la realitat xilena amb la perspectiva del socialisme, manté la seva plena vigència, especialment evidenciada davant la crisi provocada pel neoliberalisme.

El Partit Comunista es troba desenvolupant el seu 26° Congrés Nacional enmig de l'agut escenari caracteritzat per la mobilització popular sostinguda contra els efectes del model neoliberal i l'aguda crisi sanitària de la Covid - 19, la sortida del qual és encara impredictible. La Pandèmia ha accentuat a nivells històrics la crisi econòmica i social que va estar en la base de l'esclat social del 18 d'octubre de l'any 2019.

La pèrdua de gairebé tres milions d'ocupacions - prop d'un terç dels treballadors xilens - augmenta les taxes de pobresa en un dels països que ja abans de la crisi se situava entre els més desiguals del món.

Les mesures aplicades no resolen les necessitats de la població i la crisi recau principalment sobre l'esquena de treballadors i treballadores. El Govern privilegia els interessos de les grans empreses i fortunes per a mantenir incòlumes els seus privilegis, mentre centenars de milers i milions de persones es mobilitzen exigint reformes estructurals, una nova Constitució Política i un nou model de desenvolupament democràtic, de justícia social i sobirà.

El poble de Xile va despertar, va perdre la por i no es detindrà, perquè les àmplies majories tenen la certesa que les seves demandes no tindran resposta dins dels marcs de les polítiques neoliberals.

Com mai abans, emergeix amb tanta claredat la contradicció entre neoliberalisme i democràcia. El neoliberalisme anul·la la possibilitat d'enfortir la democràcia: una democràcia més igualitària, participativa, inclusiva i realment representativa. El neoliberalisme no garanteix drets ni posa en el centre del desenvolupament econòmic la creació de llocs de treball i sous dignes. Anul·la el paper de l'Estat, li assigna el caràcter de subsidiari i d'ens repressor de les demandes populars. No existeix un Estat solidari, rector del desenvolupament del país; tot queda concentrat en mans de la gran empresa privada i ens financers, fent del lucre el seu principal objectiu. Fins als serveis essencials es regeixen per la norma del major guany. Apareix nítidament, com el caràcter social de la producció es contradiu amb la forma d'apropiació privada dels beneficis i com el capital acumula més capital a costa de la inflavaloració de la força del treball, expressada en salaris que, per a més del 50% dels xilenes i xilens, està per sota de la línia de la pobresa.

La confrontació política, ideològica, social i cultural sorgeix entre els qui defensen el model, l'actual constitució pinochetista i la institucionalitat que el sustenta, i un poble que lluita i alça la seva veu per a buscar noves maneres d'entendre la societat, la política i l'economia.

Com mai fins ara, s'ha arribat a una situació tan clara que és possible avançar cap a canvis constitucionals i del model. El poble ha imposat un procés constituent que la dreta vol per tots els mitjans falsejar per a frenar els canvis. També sorgeixen sectors que pretenen apropiar-se del procés, en decaïment de la sobirania popular.
La nostra tesi principal, és que la persistència de la lluita del poble pot constituir una derrota de magnituds estratègiques al neoliberalisme i la dreta al nostre país, obrint un cicle de transformacions profundes sobre la base d'un moviment social organitzat; protagonista i deliberant.

És evident que aconseguir concretar les demandes i objectius ja enunciats pel poble sobirà, només serà possible amb la seva participació activa i a l'ofensiva.

El moviment social, els sindicats, i les múltiples i diverses expressions territorials, són el gran actor dels canvis. Les organitzacions de treballadors agrupats en la Central Unitària de Treballadors, CUT, i la coordinació del Bloc Sindical, ha contribuït a establir convergències polític-socials i orientar la direcció principal de la lluita, que van obligar a una concessió del Govern, la dreta i els poders fàctics, en l'obertura a un procés constituent, que de cap manera es tracta d'una acció de generositat governamental.

La convergència que s'ha produït, representada per la Mesa Social, compta amb la participació de la CUT, de sindicats i organitzacions de treballadors; organitzacions feministes; de drets humans; de famílies que lluiten per un habitatge digne; d'estudiants; d'organitzacions culturals i d'artistes; d'adults majors; d'usuaris de la salut; de Pobles Originaris i de defensors del medi ambient, entre altres no menys importants. S'estén per tot el país i ha mantingut la seva vigència en activitats solidàries; de brigades sanitàries; olles comunes i també demandes comunals i nacionals sobre prevenció sanitària i la crisi social, com ho va ser en l'aprovació de la llei que va permetre el retir del 10% de fons previsionals. Sens dubte, el paper d'aquesta unitat del poble serà determinant en el procés constitucional.

Després del plebiscit del 25 d'octubre i durant l'any 2021, el poble xilè haurà de concórrer a les urnes i enfrontar successius i diverses batalles electorals per a elegir regidors i alcaldes en totes les comunes del país; per a triar governadors en totes les regions; per a renovar diputats i senadors; per a triar integrants de l'Assemblea Constituent i, finalment, les eleccions presidencials.

La creixent incidència social i política del nostre Partit s'expressa en una definida posició respecte del món social i les seves demandes. S'incrementa la presència de molts dirigents sindicals i socials de les nostres files, així com projectes impulsats per la bancada del Partit en el Parlament. A això hem de sumar l'activitat emblemàtica dels nostres/as artistes; l'expressió juvenil de la nostra militància (JJCC) i les relacions entaulades amb partits d'Unitat Per al Canvi i Xile Digne.

La lluita d'aquest període, signada per l'exigència en tots els àmbits d'ampliació de drets socials i ruptura amb els paràmetres de convivència neoliberal, reflecteix un potent canvi d'era, amb implicacions en l'esfera cultural, social, política i econòmica, que demostra el fracàs del neoliberalisme i alhora, l'exigència social creixent i majoritària que el nostre país es doti d'un sistema polític i econòmic que posi al centre la dignitat humana.

Aquesta és la lluita de noves generacions que s'han format en experiències d'enfrontament a les polítiques neoliberals, però també de generacions que van enfrontar amb decisió a la dictadura i van veure frustrats els seus somnis de transformacions estructurals, donat el caràcter desmovilitzador i excloent de la transició política. L'acumulat d'experiències de lluita ha permès superar la fragmentació de l'enfocament postmodernista que parcel·la la realitat i les exigències socials.

La persistència de la pandèmia i els riscos persistents de contagi accentuen els graus d'incertesa en el pla del potencial de transformació d'aquest procés en marxa, però tot període de transformacions comporta incertesa respecte de l'esdevenir dels canvis. No obstant això, el que caracteritza com a tret central del període és la capacitat creixent del poble de Xile en el seu procés de consciència i mobilització, que el porta a sobreposar-se a condicions completament adverses. Una tendència històrica de lluites socials s'obre camí per a enfrontar les desigualtats profundes que assolen al nostre país.

Hi ha indicis també, que sectors de dreta, contraris al canvi de Constitució i defensors dels privilegis de la minoria pensen que, com en un altre moment, poden fins i tot sobrepassar l'Estat de dret i l'actual Constitució, en el seu afany de detenir el procés constituent.

La forma que va adquirir la repressió després del 18 d'octubre; la violació generalitzada de drets humans; la instal·lació de conceptes, sota l'excusa d'enfrontar la violència i la delinqüència, que pretenen criminalitzar la mobilització social; les cartes de ex generals cap a l'interior de les Forces Armades empenyent-les a una actitud deliberant, sense que això rebi resposta adequada del Govern, del Ministre de Defensa ni dels alts comandaments, creen confusió i en alguns sectors de la societat, temor. El President ha expressat que el seu Govern espera un “esclat 2” i que ara està preparat, sense explicar quan i com, ni quin serà la seva manera d'encarar-ho. El poble de Xile ha demostrat que va perdre el temor. No obstant això, ha d'estar alerta i preparat.

Qualsevol intent d'aquesta naturalesa ha de rebre el repudi unànime de la societat. Actuant en el marc de la democràcia, la manera de propinar una derrota política i ideològica a aquests sectors és continuar avançant amb força per la senda de canvis i transformacions polítiques que qüestionen totes les estructures i institucions neoliberals, entre elles els aviciaments de la doctrina de Seguretat Interior de l'Estat i l'enemic intern. El gruix dels canvis polítics, la profunditat de la democràcia, els abastos redistributius, el caràcter de l'Estat en la nova Constitució, l'eix del nou model de desenvolupament i la derrota dels intents de subvertir aquesta tendència, en bona part depenen de la consciència i el protagonisme que aconsegueixin els treballadors i treballadores, i l'ample món que s'ha obert de convergència popular i social.

CAP A UNA NOVA CONSTITUCIÓ

La societat xilena actual és hereva històrica i social de la crisi de 1973 i del Cop d'estat de l'11 de setembre. És una societat ferida fins i tot per una democràcia retallada i en la qual la reconquesta d'un sistema de partits, que es va reposar a partir de 1990, va ser el primer pas en un incert esforç per crear una democràcia post dictatorial. Van existir en aquest llavors, una sèrie d'esculls o traves anti democràtiques imposades per la Constitució de 1980, entre elles, els senadors designats i vitalicis, el sistema binominal i els supra quòrums. No obstant això, malgrat els canvis posteriors, el disseny post dictatorial arriba a la seva fi i aquesta democràcia tutelada pinochetista va tocar fons i viu una profunda crisi derivada d'aquestes limitacions anti democràtiques i de les grans desigualtats que genera a causa d'un sistema precari de drets, el principi d'Estat subsidiari i la seva incapacitat estructural d'adaptar-se als canvis, buscant reiteradament impedir-los.

L'actual Constitució no creu al poble. I no ho vol tampoc. No reconeix la sobirania radicada al poble sinó en la Nació. Quan l'actual Constitució expressa que ningú està per sobre ella, està reflectint una idea errada perquè sí que hi ha alguna cosa per sobre ella; la potestat constituent, que és el poder de crear una Constitució. Aquest poder, el posseeix només el poble. Aquesta omissió no és casual, és una decisió política mancada d'ingenuïtat, plena d'intenció i buida de legitimitat.

En la societat en crisi que vivim, predomina l'individualisme amb un Estat absent i una socialització hegemonitzada per una cosmovisió neoliberal, la que afavoreix les concepcions contràries al benestar, els drets i la construcció de destinacions i propòsits comuns. La crisi d'aquest disseny radica en les bases conceptuals i pràctiques d'aquest model mercantilista i excloent que xoquen, impedeixen i no responen a les aspiracions populars. La rigidesa jurídica i conceptual de la Constitució de 1980 no li permet oferir alternatives per a encausar noves propostes i solucions.

Per aquest motiu, no basten les reformes constitucionals i aquesta incapacitat d'assumir un rol de pacte de convivència reconegut per tots els seus habitants, es tradueix en una desafecció política amb aquesta normativa legal il·legítima.

Els qui busquen reposar nefastes polítiques de “consensos” que van emanar de la transició pactada, han d'assumir que Xile va despertar. Hem d'avançar cap a un Estat Social i Democràtic, la Constitució del qual sigui una Constitució de drets, que distribueixi el poder polític mitjançant una democràcia participativa i avançar resoltament cap a la distribució justa del poder econòmic. Ha de ser una Constitució sobirana el propòsit fonamental de la qual és reconèixer la sobirania al poble de manera total, expressant a fons, la democràcia popular i la nostra opció a favor d'un Estat laic, plurinacional i un Parlament unicameral.

El canvi estructural en el sistema econòmic i polític és clau per a la nostra valoració del que és o no un assoliment polític en el procés constitucional. Si no es llegeix en clau de procés la culminació del qual sigui un canvi de fons en la naturalesa de l'ordenament constitucional, els assoliments intermedis, com una alta participació en el plebiscit o la victòria de l'aprovo, no aconseguirà qualificar el procés com a reeixit.
Aquest procés ha de ser un mirall de les tensions polítiques entre abandonar o no el model neoliberal, que, en essència, és el que està en joc.

UN NOU PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT.

La globalització neoliberal ha exacerbat fins a nivells insofribles una sèrie de trets retrògrads del capitalisme. La desigualtat s'ha incrementat sostingudament en gairebé tots els països del món acreixent la bretxa que separa als súper-rics de la resta de la societat, i la pandèmia del Coronavirus agreuja encara més aquesta situació. La supervivència mateixa de l'espècie humana està en risc producte de la devastació ambiental. El canvi climàtic, la sequera i la consegüent desertificació, la major ocurrència de desastres naturals, els alarmants nivells de contaminació, les migracions massives forçades, són realitats indesmentibles. La invasió d'hàbitats no solament amenaça la supervivència de diverses espècies, -sinó que juntament amb la irracional indústria de producció animal-, augmenten exponencialment els riscos de pandèmies causades per infeccions zoonòtiques.

La desregulació de les activitats financeres ha derivat en un creixement absolutament desproporcionat d'aquest sector. La col·lusió entre la banca i els mercats financers, la financerització de l'economia unida al sobre- endeutament d'empreses i llars, entre altres fenòmens, han generat una dinàmica especulativa que distorsiona l'economia real. La preeminència que aconsegueixen els moviments de capitals especulatius i la cerca del guany de curt termini ha portat a diversos economistes destacats a assenyalar que estem en presència d'una mutació del capitalisme mundial, que deixa enrere la seva vocació productiva clàssica, per a comportar-se com una “economia de casino”.

L'economia de casino es caracteritzaria per una recompensa als captadors de rendes que aniria per sobre de veritables creadors de riquesa, desincentivant les activitats productives. En altres paraules, en l'actualitat, l'apropiació de béns escassos no produïts o excepcionalment produïts una sola vegada, -com succeeix amb les patents relacionades amb noves tecnologies o medicaments- ha passat a constituir el motor que mou a l'economia.

El neoliberalisme xilè es caracteritza per posseir un patró d'acumulació rendista, concentrador de la propietat i també de la riquesa. Els espectaculars guanys dels grups econòmics locals i transnacionals es basen en una explotació indiscriminada de recursos naturals amb baix valor agregat, i també per la posició monopolitzadora que posseeix el gran capital en activitats financeres i de serveis.

La base productiva del país està caracteritzada per una alta concentració al voltant d'indústries amb facilitat per a extreure rendes, i que, pel mateix, no necessiten d'una constant innovació a l'estil de la “competència clàssica capitalista”. Això implica una baixa sofisticació tecnològica i de coneixements en la nostra economia. Al seu torn, la base productiva nacional és heterogènia, en tenir indústries d'alta i baixa productivitat que coexisteixen. A l'ésser les primeres intensives en capital i recursos naturals, absorbeixen poc treball, quedant la gran massa dels treballadors emprats per les indústries menys productives i que paguen salaris més baixos. Això genera una bretxa salarial permanent i una desigualtat estructural intolerable.

El control del poder polític i econòmic que posseeixen els grups dominants bloqueja la superació de la lògica rendista que predomina en els sectors més dinàmics i rendibles. Per a avançar cap a un nou model de desenvolupament de Xile, com ho assenyala el nostre programa, les i els comunistes propiciem una economia al servei de l'ésser humà, que promogui la sobirania nacional i situï en el centre la regulació de l'economia a Xile.

Aquestes orientacions han d'expressar-se en un Projecte Nacional de Desenvolupament que deixi enrere les funestes polítiques neoliberals. El desafiament principal del qual ha de fer-se càrrec aquest nou desenvolupament, és transitar des d'una economia que bàsicament exporta commodities i que té processos d'innovació fitats a aquests sectors, cap a una altra que tingui en el seu centre el treball decent, el respecte al medi ambient i generi una diversificació de la matriu productiva. Tot això permetrà reduir substancialment les bretxes de desigualtat salarial per concepte de treball, impulsar cadenes de valor agregat, capital humà avançat, ciència, tecnologia i coneixement.

Es necessita una profunda intervenció de l'Estat en la redistribució de la riquesa entre capital i treball, la que requerirà de polítiques industrials, comercials, tributàries i laborals que s'emmarquin en un desenvolupament sostenible. El canvi en la matriu productiva ha de permetre el sorgiment de nous sectors manufacturers, revertint així la desindustrialització que s'ha provocat dècades d'expansió del neoliberalisme.
La recuperació de les riqueses naturals en poder de grups econòmics locals i transnacionals és fonamental. L'ús sustentable d'aquests recursos posarà fi a la seva explotació indiscriminada, i als conflictes soci ambientals que aquesta explotació ha comportat. La recuperació dels recursos minerals -especialment, els espectaculars guanys que any a any reporta la gran mineria del coure- és fonamental per a finançar la nova industrialització “verda” que Xile necessita. La generació d'una empresa estatal del Liti ha de permetre la incorporació a les cadenes de valor associades a l'ús del Liti en activitats com l’electromovilitat i la promoció a major escala de les energies renovables no- convencionals.

El desenvolupament sustentable que Xile demanda exigeix un important augment de la recaptació fiscal, de tal manera que l'estat compti amb els recursos necessaris per a garantir drets socials i augmentar radicalment la inversió pública. És prioritària la implementació d'un nou sistema tributari, on el gruix de la recaptació provingui d'impostos directes que gravin als grups de majors ingressos. L'impost als súper-rics que ha presentat la nostra bancada de diputats i diputades és un avanç en aquesta direcció. Hem d'avançar cap a un sistema tributari desintegrat, on les empreses paguin els impostos que corresponen, eliminar l'exempció als guanys de capital, entre altres mesures.

Recuperar la iniciativa de l'Estat en la implementació d'un nou model de desenvolupament basat en el coneixement resulta essencial. La ciència i la tecnologia han de transformar-se en un dels pilars del creixement de la nostra economia. En aquest sentit, els senyals d'estancament pressupostari, on es destina menys del 0,4% del PIB a la Ciència i Tecnologia, i la pèrdua d'oportunitats fins i tot durant l'època de bonança econòmica, obeeix a una històrica falta de priorització estratègica de l'Estat, que ha desaprofitat els recursos humans que ell mateix ha contribuït a formar. És urgent la implementació d'un robust i progressiu pla d'inversió en ciència que sustenti la recerca fonamental i aplicada, i que fomenti una cultura de la innovació, així com l'emprenedoria associativa pública-privat en àrees d'interès nacional.

EL SUBJECTE PRINCIPAL

De la independència de classe dels treballadors i la seva organització sindical, en tant sector àmpliament majoritari de la societat, depèn de manera substantiva el caràcter dels processos polítics i socials. Juntament amb identificar-nos amb els seus interessos, valorem el seu pluralisme polític i ideològic, sense renunciar al debat d'idees en el seu si, recollint que, històricament a Xile, el subjecte principal ha estat fonamental en la construcció d'aliances, correlacions de forces i avanços transformadors.

Pel mateix, la reacció sempre ha treballat per produir bretxes en el vincle del partit amb els moviments socials i particularment amb els treballadors, valent-se de diverses formes com ara, produir-nos derrotes en la nostra representació i usar el apoliticisme com a arma de la política.

Aquest debat no és nou en el partit, ha estat la conclusió de molts esdeveniments i congressos, no és una mera declamació o consigna, és un principi que fixa el rumb del partit en la cerca de superar l'explotació de l'home per l'home i ens porta a prendre posició en la contradicció capital/treball, expressada en aquest període històric en la disputa entre neoliberalisme versus democràcia.

L'experiència d'aquests anys ens indica que els treballadors no es constitueixen automàticament en el subjecte principal pel solo fet de vendre la seva força de treball. És a través de l'organització sindical que els treballadors i treballadores poden donar pas a lluites de major envergadura.

En aquest sentit, el viscut a la calor de l'esclat social, des d'una perspectiva de classes, ens deixa lliçons que el partit ha d'analitzar en el seu Congrés, per a empènyer amb major força la nostra política en aquest període.

Després d'anys de transició que van aprofundir el model, la crisi del sistema polític va acabar gatillándose a partir dels abusos del sistema: fets de corrupció i col·lusions, entre altres, van ser el detonant de la deslegitimació de la institucionalitat política, els partits i l'Estat representat pels governs. En un quadre com aquest, no és estrany que la crítica colpegés a totes les institucions, el rebuig a tot l'antic incloses les organitzacions socials, ha estat promogut també pel model. Per això no és d'estranyar que el detonant de la mobilització fossin els estudiants secundaris, no sols per la seva força de joventut i perquè tenien la raó, que la tenien, sinó també per la seva legitimitat i credibilitat.

Enmig de l'esclat social, quan el govern i els mitjans de comunicació deien que era un esclat sense banderes, sense partits, sense consignes ni demandes, Unitat Social va jugar un paper determinant a caracteritzar el que estava en curs, la unitat d'organitzacions culturals, veïnals, territorials, ambientals, feministes, estudiantils i sindicals van permetre recuperar el protagonisme social, protagonisme que hem de continuar rellevant en la nostra manera de fer política per als desafiaments futurs, especialment el procés constituent.

SOLIDARITAT DELS POBLES.
La profunda crisi que impacta en diversos plans de la nostra societat a nivells fins ara desconeguts, és inseparable de la crisi del capitalisme neoliberal que sacseja al món sencer.

Els pobles viuen en carn pròpia els efectes dramàtics d'una situació només comparable amb les més agudes crisis del capitalisme que han assotat a la humanitat a partir del segle passat.

En la seva fase neoliberal, el capitalisme ha extremat la concentració del capital i les desigualtats, provocant una crisi de la qual cap poble podrà sortir només. La solidaritat internacional requereix de la nostra capacitat per a aixecar un gran moviment social, actiu i de masses, per a condemnar i frenar el bloqueig imperial a la Revolució Cubana i l'ofensiva imperial contra el procés bolivarià a Veneçuela; en solidaritat amb la lluita del poble palestí i per l'autodeterminació, la pau i la integració dels pobles d'Amèrica Llatina i el Carib.

La lluita del poble xilè constitueix la nostra principal contribució a la lluita dels pobles germans contra un enemic comú que articula els seus passos en forma global i ve per tots, ja sigui a la nostra regió mitjançant les seves operacions d'intervencionisme, bloqueig i amenaça contra Cuba i Veneçuela, com a través dels seus muntatges colpistes i antidemocràtics a Bolívia, l'Equador, Colòmbia i en tot país on sentin amenaçats els seus interessos per la voluntat popular.

Santiago de Xile, Setembre de 2020

Aquest article ha sigut publicat en el marc de la Trobada de Partits Comunistes i Obrers, que aquest any s’ha hagut de posposar degut a la pandèmia, podeu consultar els articles dels altres partits en aquest enllaç.

Etiquetes de comentaris: , , ,

+

Més articles
edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre