realitat*

Articles de la realitat*

Arxiu de notícies

Un futur industrial amb ocupació de qualitat

31 de maig
Les inversions de les empreses en intangibles i en coneixement han crescut en els últims anys de manera molt significativa. I és que, actualment, el coneixement és un element fonamental per a la creació de valor i de riquesa. En aquest sentit, l'economia ha patit una transformació que ha accelerat la necessitat de digitalitzar-se, és a dir, d'incorporar als processos productius la tecnologia digital necessària per a millorar-los, fer-los més rendibles i ràpids i, per tant, fer les economies més competitives. Aquest fenomen és el que ja es comença a conèixer com la quarta revolució industrial. Aquest procés de digitalització està afectant de manera molt significativa els processos industrials. L'aparició de la impressió 3D, l'automatització dels processos o l'explosió de la internet de les coses (IOT) són els senyals d'identitat de l'anomenada indústria 4.0, que pretén millorar la competitivitat del sector industrial al nostre país. Més informació »

Etiquetes de comentaris: ,

+

Sobirania (IV): el problema de l'Estat, la socialització del poder privat

29 de maig
En articles anteriors vam reflexionar sobre el concepte de Sobirania i vam analitzar, en un primer article, les dificultats de definir-la a través del concepte de nació, en un segon article, els intents estèrils de definir-la a través del concepte de ciutadania, finalment, vam concloure que ambdós, a l'igual que el concepte de poble, eren intents infructuosos d'establir un subjecte sobirà, desvinculat del concepte de lluita de classes. Més informació »

Etiquetes de comentaris: ,

+

Llum de masses: les masses com a fracció mobilitzada de la classe obrera (Marx reloaded V)

23 de maig
La noció de massa és nodal en el llenguatge revolucionari del segle XIX, sigui com a sinònim de poble o proletariat o per definir els espessiments humans que afloren als carrers per expressar el seu descontentament i en els quals es reconeix la font d'energia de la qual dependrà qualsevol transformació radical de la societat. Als antípodes de la visió que d'elles veurem que oferirà la primera psicologia de masses de finals d'aquell segle, anarquistes i socialistes contemplen les accions col·lectives com dotades d'un profund sentit de la responsabilitat, fins i tot una clarividència especial a l'hora de valorar les condicions de pas entre el present i el futur i d'actuar sobre aquestes condicions. Més informació »

Etiquetes de comentaris: ,

+

Més articles
edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre