realitat

La salut i la seva protecció pels poders públics és un dret de les persones

Davant el desmantellament del Servei Nacional de Salut i la gravíssima agressió que suposen les polítiques neoliberals al dret a la protecció de la salut de la ciutadania, els i les comunistes defensem que aquesta situació pot ser revertida i exigim al Govern de la Generalitat l'augment pressupostari que permeti l'adopció de mesures urgents per tal de millorar la situació als hospitals i als centres d'atenció primària.


Les comunistes som moviment, som Marea Blanca, som plataformes, som xarxa de salut, perquè fa molts anys que hi treballem i lluitem per una sanitat 100x100 pública i de qualitat.

Aquestes són algunes de les nostres propostes i principis:

Personal del sistema de salut

- Recuperació de les plantilles de personal i de les seves condicions laborals, assegurant la cobertura de personal per jubilació, malaltia i/o vacances.
- Cal establir estratègies per millorar l'estabilitat laboral i disminuir la precarietat.
- Pla urgent per a la cobertura de pediatres als centres de salut i hospitals
- Transparència i control dels sous dels càrrecs directius del CatSalut, l'ICS i altres organismes públics.
- Revisar el sistema d'incentius (DPO), basant-los en el compromís, en l'avaluació i millora de la qualitat i no només en objectius economicistes.

Atenció primària de salut

- Augment progressiu del pressupost destinat a l'atenció primària de salut i compromís d'arribar al 25% a mig termini.
- Garantir al màxim la continuïtat a l'atenció: que la ciutadania no canviï contínuament de metge o infermera de capçalera.
- Disminuir la medicalització i potenciar l'atenció comunitària i la coordinació amb els serveis socials.
- Rebutgem el model actual d'Unitats de Gestió Clíniques, perquè facilita la fragmentació del sistema i introdueix criteris economicistes dins dels centres de la xarxa pública.
- Supressió de les EBA (Entitats de Base Associativa) i integració a l'ICS.
- Els Equips d'Atenció Primària han d'integrar metges de família, infermeres, psicòlegs, metges especialistes, pediatres, ginecòlegs, odontòlegs i serveis socials.
- Incorporar l'atenció pal·liativa a tots els centres de salut del sistema públic. Dret a la Mort Digna.
- Recuperar els serveis privatitzats, els llits, les plantes i els punts d'atenció continuada i d'urgències tancats el 2011.

Atenció a la salut mental

- Desplegament del Pla Director de Salut Mental. Dotar d'un pressupost suficient els programes de salut mental i addiccions.
- Promoure polítiques de salut mental comunitària de caràcter intersectorial i interdepartamental.
- Potenciar, conjuntament amb Benestar Social, els pisos assistits tutelats, així com les residències per a malalts mentals.
- Revisar amb profunditat l'ús excessiu dels tractaments farmacològics, amb especial cura a la població infantil.

Drets sexuals i reproductius

- Garantir l'accés universal a una atenció de qualitat de la salut sexual i reproductiva de totes les dones.
- Desplegament de la Llei de salut sexual i reproductiva de 2010.
- Garantir el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs dins el sistema públic a totes les dones que viuen a Catalunya majors de 16 anys.
- Facilitar l'accessibilitat als mètodes anticonceptius.

Salut Laboral

- Creació de la Xarxa de Salut Laboral pública, amb el desenvolupament, reforçament i redefinició dels equips de Salut laboral públics existents, abastant la prevenció de riscos laborals i l'avaluació d'incapacitats per accidents i malaltia laboral.
- Actualització de la llista oficial de malalties professionals.
- Reforma del marc legal per tal d'acabar amb el paper de les mútues patronals d'accidents, fins a la seva abolició.

Síndromes de sensibilització central

- Les persones malaltes de SSC han de tenir accés a unitats especialitzades amb especialistes en medicina ambiental, immunologia...
- Garantir l'accés a l'assistència i tractaments mèdics adequat en totes les malalties englobades en la Síndrome de Sensibilitat Central: Sensibilitats Químiques Múltiples, Síndrome de Fatiga Crònica, Fibromiàlgia, Hipersensibilitat Electromagnètica.

Transparència, Democràcia i Participació

- Control democràtic i transparència de resultats en salut i despeses, assegurant l'equitat, universalitat, eficiència.
- Potenciar la participació ciutadana real a través de les entitats (associacions de veïnes i veïns, associacions d'usuaris, sindicats...) i dels professionals, en el sistema sanitari i en els centres de salut. Consells de salut.
- Eliminació de les "portes giratòries" en la sanitat pública i lluita compromesa contra la corrupció.

Lleis, normatives

- Derogació del RD Llei 16/2012, de 20 d'abril, perquè suposa un canvi radical de model sanitari i ha comportat el trencament del dret universal a tenir cobertura sanitària.
- Derogació de l'article 135 de la CE, per tal de blindar la salut com un dret fonamental reconegut i protegit.
- Derogació de la Llei 15/1997, que va obrir la porta a la possibilitat de diversificar la gestió del sistema de salut i a les fórmules de gestió privada La gestió ha de ser pública, de qualitat i amb transparència.

Llei de Dependència

- Recuperar la Llei de Dependència en tota la seva integritat. Potenciar els serveis socials i l'atenció domiciliària. Coordinació entre els serveis sanitaris i socials.

Tractats europeus

- Oposició frontal als tractats TTIP i CETA, perquè són una agressió als interessos de la ciutadania i els supediten als de les grans empreses i multinacionals.

Repagaments

- Oposició frontal a qualsevol repagament sanitari

Cap a una nova cultura de la salut

- Hem de treballar i continuar amb la construcció d'aquesta concepció de la salut, que inclou tots els determinants de la salut: gènere, habitatge, feina.

Salut, sistema sanitari i gènere

La salut és un estat de complet benestar físic, mental i social i no només l'absència de malaltia. És també una construcció social fortament relacionada amb les condicions de vida, de feina, amb el gènere.

La societat de mercat imposa els seus valor en àrees fonamentals de la nostra vida com la sanitat i l'educació, la qual cosa genera enormes riscos per a una societat democràtica i equitativa. La mercantilització de la vida agreuja les desigualtats entre les persones.

Les polítiques austericides a l'Estat espanyol, Catalunya i Europa fan que les dones visquem en pitjors condicions: retallades en drets de ciutadania com la sanitat, la dependència i la protecció de les persones, la pobresa energètica.

Per establir una perspectiva de gènere sobre la salut i la sanitat hem d'analitzar amb cura si els condicionants de salut actuen de forma diferent al cos de dones i homes, amb conseqüències distintes segons la classe social, la feina que facin, les relacions socials.

Hi ha diferències entre dones i homes en la manera d'emmalaltir, en l'evolució de les malalties i en la manera com actuen els medicaments. Es medicalitzen els processos naturals com l'embaràs, el part i la menopausa, es tracta el dolor i el malestar amb psicofàrmacs sense esbrinar les causes. Per cada 10 persones que prenen psicofàrmacs 8,5 són dones i 1,5 són homes.

El finançament és la clau per a una perspectiva de gènere en la salut i en la sanitat. És necessari que els pressupostos de salut recullin partides per a la recerca en malalties cròniques.

Tot i que en la majoria dels països les dones tenim una esperança de vida més alta que els homes hi ha una sèrie de factors sanitaris i socials que fan que la qualitat de vida d'aquestes sigui menor.

Les desigualtats en l'accés a la informació, la violència masclista, els abusos sexuals, la dificultat de decidir sobre el mateix cos durant l'embaràs i el part, la major vulnerabilitat al contagi d'algunes malalties de transmissió sexual, entre d'altres, augmenten els riscos de salut de les dones.

Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el 35% de les dones arreu del món han patit violència física o sexual i aquesta violència té greus conseqüències sobre la salut de les dones.
La violència masclista és doncs una qüestió de salut pública que cal tractar com a tal i tenir en compte a l'hora d'establir polítiques de salut.

Els motius per acostar-se als serveis de salut, els diagnòstics, les malalties o les conseqüències que comporten per a la vida dels homes i les dones no són els mateixos. Per això cal tractar les dones i els homes des de les diferències biològiques, socials i culturals i entenent el que comporta el determinant de salut del gènere.

És imprescindible introduir la perspectiva de gènere en l'àmbit sanitari, incloure les dones a la investigació i als assaigs clínics. Aquest és un pas més per aconseguir la igualtat real entre homes i dones.

Lola Castro

Etiquetes de comentaris: ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre